Pieniądze z obniżonej ceny leków powinny służyć pacjentom

1364

O perspektywach rozwoju sektora leków biologicznych i biopodobnych oraz związanych z tym szansach i zagrożeniach debatowali 30 lipca w Warszawie przedstawiciele systemu ochrony zdrowia, praktycy, naukowcy, prawnicy i przedsiębiorcy. Wśród wielu poruszanych zagadnień szczególną uwagę zwracano na konieczność wykorzystywania na świadczenia zdrowotne wielomiliardowych środków zaoszczędzonych przez NFZ  w wyniku pozyskiwania od producentów leków po niższej cenie, a nie na wydatki administracyjne czy też podwyżki płac dla pracowników służby zdrowia.

Wnioski z debaty z propozycją ich uwzględnienia w polityce refundacyjnej i programach lekowych przekazane zostaną Ministerstwu Zdrowia, które na konferencji reprezentował  wiceminister Maciej Miłkowski.  Organizatorem debaty była Izba Gospodarcza FARMACJA POLSKA.

 Po wygaśnięciu ochrony patentowej jednego z najdroższych leków biologicznych w wyniku pojawienia się konkurencji jego cena spadła o 80 proc. Jednak zaoszczędzone środki nie zostały przeznaczone na zwiększenie dostępu do tej terapii. Krajowi producenci leków proponują, aby uzyskane dzięki obniżkom cen oszczędności przeznaczać na poprawę dostępności do leczenia biologicznego.

Zamiana leku biologicznego jednego producenta na taki sam produkt innego jest bezpieczna i zgodna z wiedzą medyczną oraz obowiązującymi przepisami, a dodatkowo generuje olbrzymie oszczędności. Dlatego w związku z pojawiającymi się w mediach wypowiedziami będącymi nadinterpretacją wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 maja 2019 r. dotyczącego decyzji Rzecznika Praw Pacjenta z 11 czerwca 2018 r. o naruszenie praw pacjenta przy organizowaniu przetargów na leki biologiczne przypominamy, że Rzecznik wielokrotnie podkreślał, iż nie podważa skuteczności leczenia lekami biologicznymi równoważnymi wobec produktu, któremu wygasła ochrona patentowa.

Nadinterpretacja nie służy chorym 

– To, co bywa dopowiadane do ww. wyroku to teza, jakoby zamiana leku biologicznego referencyjnego na biorównoważny miała naruszać prawa pacjentów. Tymczasem pacjentom w toku leczenia przysługują określone prawa, a jednym z podstawowych jest możliwość wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Nie należy jednak utożsamiać tego prawa z wyborem konkretnego leku – wyjaśnia mecenas Jacek Myszko z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. – Leki biologiczne równoważne zapewniają taką samą jakość, bezpieczeństwo i skuteczność działania, jak leki referencyjne, a ich stosowanie jest zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Bezpieczeństwo zamiany zostało potwierdzone w wielu badaniach klinicznych i nie budzi dziś żadnych wątpliwości– przypomina Grzegorz Rychwalski, wiceprezes PZPPF.

Czego dotyczył wyrok? 

Zastrzeżenia Rzecznika Praw Pacjenta budził brak w procedurze przetargowej ewentualnego powrotu do wcześniej stosowanego leku ze względu na wskazania medyczne. – Tak, jak w przypadku każdego leku, również przy stosowaniu leków biologicznych referencyjnych i biorównoażnych  mogą wystąpić działania niepożądane albo zestaw indywidualnych cech osobniczych pacjenta, które nie pozwolą na zamianę w konkretnym przypadku. Dlatego w procedurach szpitalnych trzeba uwzględniać także takie teoretycznie możliwe, jednostkowe przypadki – tłumaczy mec. Myszko.

Rzecznik Praw Pacjenta w swoim oświadczeniu podkreślił, że z jego decyzji nie można jednak wywieść zastrzeżeń, co do tego, że szpital dokonuje zakupów leków w trybie przetargowym.

Taniej o 80 proc. 

Krajowi producenci leków przypominają jednocześnie, że pojawianie się na rynku coraz większej liczby leków biologicznych równoważnych obniża koszt tych terapii, co powinno poprawić dostęp do leczenia biologicznego w Polsce. Jest on bowiem wciąż znacznie gorszy niż w innych krajach UE. Tymczasem zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia, w wyniku wprowadzenia na rynek adalimumabu kilku producentów jego cena spadła o ponad 80%. Jednak liczba pacjentów leczona w programach tym lekiem nie zwiększyła się. Dlatego PZPPF proponuje wykorzystanie zaoszczędzonych środków w ramach konkretnego programu na zwiększenie liczby leczonych w tym właśnie programie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here