PLANY FSNT NOT NA BIEŻĄCY ROK

679

Obradująca 30 stycznia br. Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, przyjęła budżet i plan działalności  Zarządu Głównego na 2023 rok,  dokonała niezbędnej korekty w zapisach Statutu i wyraziła zgodę na zmianę statusu majątkowego części nieruchomości należących do kilku terenowych jednostek organizacyjnych (TJO).  W obradach uczestniczyło 64 delegatów wybranych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne i terenowe jednostki organizacyjne.

Posiedzenie otworzył Jerzy Klimczak – przewodniczący Prezydium Rady  Krajowej w roku bieżącym. Po zatwierdzeniu porządku obrad, powołaniu komisji mandatowej i skrutacyjnej, przyjęciu protokołu z wrześniowego posiedzenia Rady (26.09.2022) oraz informacji o zmianach w składzie Rady Krajowej i stwierdzeniu prawomocności zebrania, delegaci przystąpili do części merytorycznej.

Informację o pracach Zarządu Głównego Federacji od poprzedniego, wrześniowego posiedzenia Rady do chwili obecnej oraz plan działalności FSNT-NOT w 2023 roku przedstawiła Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT NOT.

Wśród ważnych wydarzeń II półrocza ubiegłego roku wymieniła: 100-lecie Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej (8.10.2022); spotkanie Zarządu Głównego z prezesami i dyrektorami Rad TJO w Gdańsku (17-18.10.2022); aktywny udział przedstawicieli Federacji w III Kongresie Towarzystw Naukowych w Gdańsku (20-22.10.2022); współorganizowanie Środkowoeuropejskiego Forum Technologicznego we Wrocławiu (24-25.10.2022); ogłoszenie XII edycji Konkursu Im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne – Laur Innowacyjności 2022; zorganizowanie dla młodego pokolenia: XLIX Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz XVI edycji konkursu Młody Innowator; a także kontynuowanie pracy przez doradczy Zespół Gospodarczy FSNT-NOT i trwającą pomoc dla Ukrainy w odpowiedzi na rosyjską agresję.

Plan działalności Zarządu Głównego FSNT-NOT na 2023 r.

W planach na bieżący rok do najważniejszych przedsięwzięć należeć będzie organizacja Światowego Dnia Inżyniera pod hasłem „Innowacje inżynieryjne dla bardziej prężnego świata” (3.03.2023), którego kulminacją będzie Gala XXIX edycji Plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego. W przeddzień Gali nastąpi odsłonięcie na skwerze Mirowskim w Warszawie pomnika jej pierwszego prezydenta w Niepodległej Polsce – inż. Piotra Drzewieckiego. Powrócimy także do tradycji organizowania podczas targów „Innowacje – Technologia – Maszyny” w Poznaniu Forum Inżynierskiego (31.05.2023).

Delegacja FSNT-NOT weźmie udział w Światowym Kongresie Inżynierów w czeskiej Pradze (11-13.10.2023). Tradycyjnie odbędą się podsumowania konkursów „laur Innowacyjności (18.10.2023), XLIX Olimpiady Wiedzy Technicznej i XVI konkursu Młody Innowator (13.06.2023), a także konkursów na książkę techniczną Technicus oraz Numerus Primus Inter Pares na najlepsze czasopismo techniczne. Oczywiście działać będą Komitety Naukowo-Techniczne i Komisje FSNT-NOT organizujące konferencje i seminaria poświęcone wybranym dziedzinom techniki i gospodarki.

Budżet Zarządu Głównego

Sprawozdanie finansowe z realizacji zadań w 2022 roku i plan budżetu Zarządu Głównego FSNT-NOT na 2023 roku przedstawił Mariusz Płaczkiewicz – dyrektor generalny FSNT-NOT.  Po stronie  bilansujących się przychodów i kosztów zaplanowano 4,900 mln zł. – My nie działamy dla zysku, dlatego przychody i wydatki muszą się zbilansować. Tak gospodarujemy pieniędzmi, aby nam starczało na realizację wszystkich programów i zadań statusowych.  Nie mamy żadnego zadłużenia. Federacja nikomu nie jest winna nawet złotówki.

Środki pochodzące ze sprzedaży nierentowanych nieruchomości w terenie, przeznaczane są w całości na modernizację Domów Technika lub zakup mniejszych pomieszczeń spełniających współczesne standardy. Kilkadziesiąt lat temu w Federacji było pół miliona członków, a teraz jest ich 80  tysięcy. Liczba członków stowarzyszeń naukowo-technicznych stale maleje, dlatego utrzymywanie  dużych obiektów, często mocno wyeksploatowanych nie ma ekonomicznego uzasadnienia.  Trudno je również wynająć, bo nie spełniają oczekiwań najemców, a koszty energii i ogrzewania tych budynków przekraczają możliwości finansowe terenowych jednostek organizacyjnych.

Delegaci Rady Krajowej przyjęli budżet na 2023 rok i wyrazili zgodę na sprzedaż wydzielonych części nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim, Nowym Sącz, Olsztynie i Łodzi.

W dalszej części posiedzenia Kamil Wójcik, wiceprezes FSNT-NOT, zreferował projekt zmian w Statucie FSNT-NOT, w którym zaproponowano wprowadzenie 6 poprawek. Trzy, wynikają ze zmiany nazwy europejskiej organizacji FEANI na ENGINEERS EUROPE, w której aktywnie uczestniczy Federacja. Zamiast nadawanego  dotychczas przez europejską organizację  tytułu inżyniera europejskiego będzie przyznawany  teraz na okres 5 lat Certyfikat Inżyniera Europejskiego z możliwością jego przedłużenia. Zlikwidowana została też karta zawodowa inżyniera. W ślad za tą reorganizacją zaktualizowano nazwę dotychczasowego Komitetu Narodowego FSNT-NOT ds. FEANI na Komitet Narodowy FSNT-NOT ds. Engineers Europe.

Trzy kolejne  poprawki  w Statucie dotyczyły kompetencji i pełnomocnictw w zarządzaniu przez terenowe jednostki organizacyjne wspólnym majątkiem należącym do Federacji.  Po merytorycznej dyskusji Rada podjęła stosowne uchwały w tych sprawach.

Na zakończenie obrad Jerzy Klimczak, jako delegat SITPChem, przedstawił informację o Branżowych Centrach Umiejętności, które mogą stanowić istotną propozycję programową dla stowarzyszeń naukowo-technicznych.

W przededniu posiedzenia Rady Krajowej w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się tradycyjne – po trzyletniej przerwie – spotkanie noworoczne działaczy i sympatyków ruchu stowarzyszeniowego. Gości powitała prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny, która złożyła wszystkim życzenia udanego, aktywnego roku i pomyślności w życiu osobistym.

Następnie, z okazji przypadającej 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, wysłuchano pieśni powstańczych w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu Technologicznego imienia Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z nagrania przygotowanego przez TVP Historia. Natomiast po filmie, przechodząc do wyzwań współczesności, z uwagi na nieustający rozwój technologiczny oraz postępującą integrację społeczeństwa z narzędziami cyfrowymi, towarzyszącymi nam od pierwszych minut życia, obejrzano prezentację dotyczącej cywilizacyjnych wyzwań, autorstwa Jose Esteves z EI Uniwersity, a której wersję polską opracowało i udostępniło Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej.

Oto fragment przytoczonych tam informacji:

„Technologia stała się kreatorem zmieniającego się w błyskawicznym tempie świata i naszego sposobu życia. Liczba użytkowników Internetu wynosi już ponad 5,4 miliarda. Do 2022 roku przyłączono do internetu ponad 42 miliardy urządzeń. Dziennie powstaje ponad 576 000 nowych stron internetowych. Wyszukiwarka Google jest używana ponad 3,5 miliarda razy dziennie. Co minutę na YouTube jest odtwarzanych 500 godzin filmów. Na Zoom-ie rocznie jest odtwarzanych w czasie rzeczywistym 3,3 biliona minut spotkań. W każdej minucie jest wysyłanych 575 000 Tweet-ów, czyli ponad 800 milionów Tweet-ów dziennie, 69 milionów wiadomości na minutę, 100 miliardów wiadomości na dzień. Miesięcznie ponad 2,9 miliarda osób aktywnie korzysta z Facebook-a, każdy z nich ma średnio 155 znajomych.   Instagram ma ponad 2 miliardy aktywnych użytkowników miesięcznie”.

Po emisji filmu wideo o współczesnym życiu w cyfrowym świecie, w części artystycznej wystąpił Chór Agaty Steczkowskiej, który zaśpiewał znane i popularne piosenki w różnych językach. Noworoczne spotkanie zakończyło się poczęstunkiem  i rozmowami w koleżeńskiej atmosferze.

Janusz M. Kowalski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here