Po weekendzie majowym powoli wraca normalność

1630

Od 4 maja br. otwarte zostaną niektóre instytucje kultury, w tym biblioteki. Będzie też można korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i przedstawicielami zainteresowanych środowisk przygotowało wytyczne dla odmrażanych poszczególnych branż.  Ich celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem www.gov.pl/rozwój/wytyczne-dla-branz;

Po weekendzie majowym  będziemy powoli wracać do tzw. nowej normalności. Mają nam w tym pomóc wytyczne, które zostały przygotowane dla odmrażanych  sektorów polskiej gospodarki. Dotyczą one również pracy bibliotek.

Nowe zasady funkcjonowania

Ministerstwo Rozwoju zachęcamy do korzystania z dostępnych zasobów on-line. „Preferujemy udostępnianie zbiorów w trybie wypożyczeń na zewnątrz. Równocześnie prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i między współpracownikami (1,5-2 metry).  Rekomendujemy ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) oraz innych stanowiskach obsługi czytelników.

Zalecamy też wydzielenie „drogi brudnej”, czyli miejsca zwrotu książek,  oraz „drogi czystej” dla książek wypożyczanych z biblioteki.  Rekomendujemy również ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych oraz wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe)”.

Wytyczne dla pracowników

Odpowiednie zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny oraz stosowania procedur zapobiegawczych będą obowiązywały także pracowników i obsługę bibliotek.

MR proponuje między innymi: zwiększenie odległości między pracownikami i zachowanie bezpieczeństwa pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa minimum2 m);  podzielenie zmian w pracy, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników przebywających w danym momencie na terenie obiektu;   zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów – np. stołówki pracowniczej, szatni. Zalecamy, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m;    zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń;  ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych. Powinny one być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m), ale preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy;  ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym: wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

  • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
  • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
  • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
  • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Załączniki i instrukcje na stronie www.gis.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here