Podpisano umowę na budowę bloku 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka

1743

Może to być ostatni duży blok węglowy wybudowany w Polsce. Umowę podpisano 12 lipca.  Generalnym wykonawcą jednostki jest konsorcjum firm GE Power i Alstom Power System. Przewiduje się, że włączenie nowego bloku do sieci nastąpi w 2023 roku. Nowy blok w Ostrołęce będzie efektywnie wytwarzał energię z węgla kamiennego, osiągając sprawność netto 46 proc. Spełni restrykcyjne normy emisyjne, ustabilizuje system, otwierając drzwi do rozwoju OZE – powiedział Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Wynagrodzenie generalnego wykonawcy zostało określone na kwotę netto 5,049 mld zł (brutto 6,023 mld zł). Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, budowa i oddanie do eksploatacji bloku energetycznego wraz z gospodarkami pomocniczymi, wyposażonego w przepływowy kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym o ciśnieniu pary świeżej 271 MPa, z zamkniętym układem chłodzenia, o mocy elektrycznej brutto 1000 MWe (931 MWe netto) i sprawności netto 46 proc pracującego na paramentach nadkrytycznych pary, o temperaturze pary świeżej 600 st. C i temperaturze pary wtórnie przegrzanej 620 st. C. Nowy blok będzie wyposażony w kompletny układ oczyszczania spalin z instalacją odsiarczania spalin metodą mokrą wapienno-gipsową. Termin realizacji całości: 54 miesiące.

Elektrownia będzie spalała na dobę od 9 do 11 tys. ton węgla. Oznacza to, że każdego dnia do elektrowni będą musiały wjeżdżać 4 składy 70 wagonowe z węglem. Oprócz tego elektrownia będzie musiała mieć 30 dniowy zapas węgla.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski Przekonywał, przekonywał, że nowy blok jest potrzebny polskiemu systemowi elektroenergetycznemu. – Nowoczesne bloki tego typu zwiększają stabilność systemu energetycznego i bilansują zapotrzebowanie na energię w najbliższych latach. Takie inwestycje umożliwiają rozwijanie odnawialnych źródeł energii.

Nowy blok o mocy 1 000 MWe będzie kolejnym, stabilnym, wysokosprawnym i niskoemisyjnym źródłem energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

– Nowy blok Elektrowni Ostrołęka C będzie miał istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Wpisuje się w proces modernizacji krajowej energetyki z wykorzystaniem, co istotne jako paliwa polskiego węgla. Zgodnie z założeniami inwestycja będzie oparta o nowoczesne technologie i będzie spełniać najwyższe standardy środowiskowe. To gwarancja wzmocnienia naszej pozycji na rynku wytwórców energii elektrycznej, a także satysfakcjonującej stopy zwrotu dla akcjonariuszy – mówił Arkadiusz Siwko, prezes Energa S.A.

– Elektrownia Ostrołęka C to przykład postępującej modernizacji polskiej energetyki. Nowy blok będzie kolejnym z serii stabilnych, wysokosprawnych i niskoemisyjnych źródeł energii o mocy ok. 1 GW tworzących strategiczną podstawę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w oparciu o bezpieczne i przewidywalne, rodzime paliwo węglowe . Wykorzystamy nasze kompetencje i doświadczenia zdobyte podczas budowy nowoczesnego bloku 1 075 MW w Elektrowni Kozienice, którego pierwsze miesiące eksploatacji udowadniają, że nowoczesne technologie węglowe dobrze wpisują się w budowę bezpieczeństwa energetycznego kraju – dodał Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Zgodnie z umową, generalny wykonawca po podpisaniu umowy będzie mógł od razu przystąpić do prac organizacyjnych, polegających na przygotowaniu placu budowy, rozpoczęciu fazy projektowania i pozostałych czynności związanych z mobilizacją jego zasobów, tak, aby w możliwie najlepszy sposób zadbać o bezpieczeństwo harmonogramu realizacji inwestycji.

Podpisanie umowy przez spółkę celową z generalnym wykonawcą nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed).

– Rozpoczynamy inwestycję o szczególnym znaczeniu dla naszych wspólników – Energi i Enei. Wspólnie z wykonawcą czeka nas kilka lat wytężonej pracy. Jesteśmy przekonani, że korzystając z doświadczenia GE zrealizujemy postawione przed nami zadanie i w 2023 roku rozpoczniemy eksploatację nowej elektrowni – wyjaśnia Edward Siurnicki, prezes spółki Elektrownia Ostrołęka.

Przewiduje się, że pierwsza synchronizacja nowego bloku nastąpi w 2023 roku. Spółka Celowa posiada niezbędną dokumentację techniczną oraz wymagane decyzje administracyjne i korporacyjne, które były niezbędne do ogłoszenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia oraz podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie położonym na pograniczu miasta Ostrołęki i gminy Rzekuń. Nie bez znaczenia pozostaje także skala inwestycji w kontekście wygenerowania znaczącego impulsu wzrostu PKB Polski oraz rozwoju regionu ostrołęckiego (spodziewany poziom liczby zatrudnionych pracowników w szczytowym momencie fazy budowy osiągnie ok. 2,5 tys. osób).

Przy realizacji projektu, GE Power skorzysta ze wsparcia lokalnego łańcucha dostaw, na który składa się ponad 5000 polskich dostawców.

– Cieszymy się z dziś podpisanego kontraktu na budowę Elektrowni Ostrołęka C – jesteśmy bliżej rozpoczęcia prac nad tym ważnym projektem, którego efektem będzie dostarczenie energii wystarczającej do zasilenia 300 tys. polskich domów. To kolejny dowód naszego zaangażowania w rozwój polskiej energetyki, w którym uczestniczymy od ponad 70 lat, dzięki naszym fabrykom w Elblągu i Wrocławiu. Projekt ten wesprze również rozwój gospodarczy kraju. Podobnie jak to miało miejsce przy realizacji projektu w Opolu, planujemy skorzystać z naszego dobrze rozwiniętego i sprawdzonego łańcucha partnerów i podwykonawców z Polski – przekonywał Andreas Lusch, prezes GE Steam Power.

Źródło wnp.pl

Autor: Dariusz Ciepiela

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here