Pół wieku Olimpiada Wiedzy Technicznej

380

Już niemal 1000 laureatów wyłoniono w ciągu  50 lat  organizowania Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT) przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Uczestniczyły w nich tysiące uczniów szkół średnich zarówno technicznych, jak i licealnych. OWT w roku szkolnym 2023/24 odbyła się po raz pierwszy  w zmienionej formule jako Olimpiada Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce. Rozgrywane poprzednio zawody w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej zawężone zostały po zaleceniach MEiN do zagadnień elektroenergetyki.

Podczas uroczystej Gali 3 czerwca w Warszawskim Domu Technika, podsumowano 50. edycję olimpiady i nagrodzono 13 laureatów wyłonionych spośród licznej grupy uczestników, którzy wzięli w niej udział. Najlepszym finalistą okazał się Piotr Pawlik z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie, który zdobył maksymalną liczbę 100 punktów w rywalizacji finałowej za rozwiązanie zadań. Zwycięstwo w olimpiadzie zapewnia laureatom wstęp na wybraną uczelnię techniczną bez egzaminu.

Jubileuszowa gala, prowadzona przez Janusza Kowalskiego, miała wyjątkowy charakter. Uczestniczyło w niej wielu znamienitych gości i społeczników zaangażowanych przez lata w organizację Olimpiady Wiedzy Technicznej. Obecni byli nauczyciele i opiekunowie, którzy motywowali młodzież do udziału w olimpiadzie, autorzy zadań i jurorzy oraz przedstawiciele ruchu stowarzyszeniowego i jego agend, a także członkowie Komitetu Głównego OWT-IWE  z jego przewodniczącym prof. dr hab. inż. Stanisławem Wincenciakiem. W wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele Terenowych Jednostek Organizacyjnych, bez których przeprowadzenie Olimpiady byłoby niemożliwe, a także sekretarze i członkowie Komitetów Okręgowych OWT, którzy docierali z ideą olimpijską do setek szkół i tysięcy uczniów.   

Wśród zaproszonych gości  w  uroczystej Gali udział wzięli m.in. Piotr  Zakrzewski – wiceprezes Urzędu Patentowego RP, dr Janusz Niedziółka-  naczelnik Wydziału Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego  Ministerstwa Edukacji Narodowej, dr Hubert Cichocki- prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz – partner Olimpiady , przedstawiciele uczelni: dr nauk medycznych Bożena Piechowicz – rektor Akademii Nauk Stosowanych Mazovia w Siedlcach, prof. dr hab. inż. Rafał Dańko – prorektor ds. Studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej, dr hab. inż. Tadeusz Dziubak, prof. uczelni – prodziekan ds. Naukowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej, a także sponsorzy : Jan Rosiński – główny technolog w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych S.A., Jan Koblak – przewodniczący Rady Nadzorczej Firmy HORUS-ENERGIA,  Sławomir Smoktunowicz – z Departamentu Komunikacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A,  Zofia Tyszkiewiecz – Specjalistka ds. Projektów Edukacyjnych Fundacji Adamed.  Obecni byli członkowie Komitetu Głównego OWT-IWE  z jego przewodniczącym prof. dr hab. inż. Stanisławem Wincenciakiem. 

– Przez pół wieku Olimpiada Wiedzy Technicznej przechodziła różne zmiany organizacyjne i terytorialne, ale zawsze adresowana była do uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, techniką i zawodem inżynierskim – powiedziała Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w inauguracyjnym wystąpieniu. – Olimpiada zawsze otwierała młodzieży drogę do startu  na wyższe uczelnie techniczne.  Wszyscy moi poprzednicy ogromną wagę przywiązywali  do jej organizowania zachęcając uczniów szkół średnich do uczestniczenia w tej niezwykle ważnej rywalizacji. Spośród 1000 laureatów w ciągu minionego półwiecza zdecydowana większość odniosła imponujące sukcesy w zawodach inżynierskich i technicznych.  Jako twórcy techniki wprowadzili szereg innowacyjnych rozwiązań, opatentowali swoje wynalazki, stali się też wybitnymi naukowcami, którzy z dumą podkreślają rolę jaką w ich życiu odegrała OWT.  Dzisiaj koncentrujemy się na innych zagadnieniach, niż te sprzed kilku dekad, ale  chęć ulepszania świata zawsze łączyła i łączy  wszystkich twórców techniki. Myślę, że za kilka lat część z was z pewnością przystąpi do naszej organizacji, która zrzesza 40 stowarzyszeń  naukowo-technicznych, skupiających ok. 80 tys. inżynierów i techników. Jesteście wielką nadzieją, że trwający od 200 lat ruch stowarzyszeń naukowo – technicznych będzie się  nadal prężnie rozwijał.

Gratulując tegorocznym laureatom prezes FSNT-NOT dodała – Mam nadzieję, że będziecie tę piękną ideę kontynuować w trosce o dobro ludzi, przyszłych pokoleń, planety i zapewnienie pokoju na świecie.

Idea Olimpiady Wiedzy Technicznej i jej cele nie zmieniły się przez 50 lat, podkreślił w swoim wystąpieniu prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, który przypomniał jej historię. Zawsze była organizowana dla uzdolnionej młodzieży, która swą przyszłość chce wiązać z zawodem inżyniera lub technika.

– Niepokoi mnie tylko to, że w okresie tworzenie OWT 1/3 wszystkich studentów w Polsce reprezentowała kierunki techniczne, natomiast obecnie obserwujemy istotne zmniejszenie tego zjawiska – dodał profesor. – Chciałbym bardzo, żeby olimpiady motywowały ponownie młodzież do większego zainteresowania studiami na kierunkach technicznych. Wspólnie z uczestnikami OWT, laureatami, nauczycielami i środowiskiem naukowym tworzymy  jedną wielką Rodzinę Olimpijską, która powinna się stale rozrastać. Ten sukces, że jest organizowana od 50 lat to zasługa zarówno ambitnej  i utalentowanej młodzieży, jak również nauczycieli i opiekunów, którzy rozwijają w uczniach zamiłowanie do nauk ścisłych. Przykre jest tylko to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej  nie bardzo docenia tę cenna inicjatywę. Od kilku lat sprawuje jedynie patronat nad olimpiadą, ale nie wspiera jej finansowo. Wszelkie wydatki związane z fundowaniem nagród ponosi NOT. Nikt nie otrzymuje żadnych środków za jej organizację.  Świadczy swoją pracę honorowo, wiedząc jakie to ma znaczenie dla kształcenia i rozwoju Polski.  Podziękował za ten trud wszystkim zaangażowanym w organizację  OWT i życzył, aby przetrwała kolejne 50 lat.

Podziw dla wiedzy olimpijczyków, ich zainteresowań, ogromnego zaangażowania nauczycieli wyrażali też inni uczestnicy uroczystej Gali m.in. Piotr Zakrzewski wiceprezes Urzędu Patentowe RP, który zwracał uwagę na to, jak ważna jest dla twórców techniki ochrona własności intelektualnej i przemysłowej.  Z kolei dr Hubert Cichocki, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz,  patron OWT, zachęcał młodych ludzi do zainteresowania się udziałem w programie „Olimpijczycy w Łukasiewiczu, u nas młodość spotyka się z doświadczeniem”.  – Jesteśmy tutaj w bardzo szerokim gronie i reprezentujemy różne instytucje, ale wszyscy mamy świadomość jak ważna w tych wszystkich działaniach jest  współpraca administracji publicznej, biznesu i nauki, podkreślali.

Po wystąpieniach organizatorów i patronów 50. edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce, prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny i prof. Stanisław Wincenciak wręczyli dyplomy i nagrody  13 laureatom i finanlistom.

Pierwsze miejsce zajął Piotr Pawlik z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie, drugie Rafał Kmiotek z Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, a trzecie Dominik Jarosławski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie NOT.

– Miałam szczęście, że zadania okazały się dla mnie bardzo łatwe –  zapewnił Piotr Pawlik zdobywca w OWT maksymalnej liczby 100 punktów. – Pierwsze dotyczyło elektroniki, którą interesuję się od szkoły podstawowej, a w drugim wymyśliłem na poczekaniu wzór, żeby je rozwiązać jak  najlepiej. To zadanie polegało na tym, żeby dobrać liczbę paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, aby koszty realizacji takiego przedsięwzięcia były jak najbardziej optymalne przez 10 lat użytkowania. Według wymyślonego przez mnie wzoru brałem pod uwagę różne warianty i kombinacje i wyszedł mi bardzo dobry wynik.  To zadecydowało o sukcesie mojego pomysłu. Zdobyłem maksymalną liczbę punktów i zyskałem indeks na AGH. Zachęcam wszystkich do udziału w OWT, bo to otwiera drogę na wymarzone studia.

Zwieńczeniem uroczystości było wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla OWT i przyznanie im medali oraz złotych i srebrnych Odznak Honorowych NOT. Najwyższe odznaczenie NOT Medal im. Inż. Piotra Drzewieckiego otrzymał prof. Wojciech Radomski.

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here