Trwa nabór do konkursu Polski Produkt Przyszłości

699

Do 29 października jednostki naukowe i ich konsorcja, a także przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje innowacje do konkursu „Polski Produkt Przyszłości”. Autorzy najoryginalniejszych wdrożonych technologii, produktów czy też kreatywne rozwiązania mają szansę na nagrody główne – po 100 tys. zł. Konkurs organizują Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na przedsiębiorców i naukowców czeka aż 600 tys. zł wsparcia z Unii Europejskiej.

„Organizowany przez PARP i NCBR konkurs to inicjatywa, która oddaje istotę pracy wykonywanej na co dzień przez obie agencje na rzecz rodzimych twórców technologii: płynącego do nich w różnej formie wsparcia pozwalającego realizować nowatorskie projekty i komercjalizować wyniki prac B+R. Przyjazna dla innowatorów legislacja oraz programy MNiSW, takie jak między innymi „Doktoraty wdrożeniowe”, ułatwiają prowadzenie działalności innowacyjnej” – podkreśla Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, cytowany w komunikacie.

Organizatorzy konkursu powołują się na słowa Jadwigi Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju, która podkreśla, że w dobie pandemii COVID-19 innowacyjne pomysły mogłyby być motorem napędowym polskiej gospodarki. W rywalizacji mogą wziąć udział uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą do niego przystąpić indywidulanie bądź zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę.

Zgłaszany produkt powinien cechować się innowacyjnością, a uczestnik konkursu musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu. Konkurs prowadzony jest z myślą o projektach, które osiągnęły już pewien stopień zaawansowania. Powinny one być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL) albo wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach: „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy”, „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki” oraz „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy”. Zwycięzcy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Poza wsparciem promocyjnym laureaci otrzymają nagrodę finansową. Nagroda główna wynosi 100 tys. zł, a wyróżnienie 25 tys. zł.

Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach: „Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata)”, „Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)” oraz „Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów”.

Więcej na naukawpolsce.pap.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here