POLCRIN – międzynarodowe wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych

361

W związku z przyjęciem Polski do Europejskiej Sieci Infrastruktury ds. badań Klinicznych (ECRIN) w sierpniu 2019 r., na okres trzech lat w charakterze obserwatora, Agencja Badań Medycznych utworzyła jednostkę POLCRIN (eng. Polish Clinical Research Infrastructure Network). Jest to krajowa sieć ośrodków prowadzących badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

W związku z powołaniem Sieci, Agencja Badań Medycznych uruchomiła do dyspozycji polskich badaczy oraz ich zespołów stronę internetową organizacji: https://polcrin.abm.gov.pl/. Strona przekazuje informacje o sieci POLCRIN, jak również rzetelne treści wspomagające prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych.

POLCRIN (Polish Clinical Reasearch Infrastructure Network) jest częścią ogólnoeuropejskiej sieci ECRIN – Europejska Sieć Infrastruktur Badań Klinicznych, (ang. European Clinical Research Infrastructure Network).  Sieć ECRIN jest organizacją typu non-profit, która powstała, aby  promować i ułatwiać prowadzenie międzynarodowych badań klinicznych na naszym kontynencie. Działalność organizacji skupia się na badaniach klinicznych zainicjowanych przez sponsorów akademickich.

Sieć ECRIN umożliwia międzynarodową niekomercyjnych badań klinicznych. Dotychczas Polska na mapie takich przedsięwzięć była, niestety, białą plamą. Dzisiaj to zmieniamy. Dzięki przystąpieniu naszego kraju do sieci i powołaniu jednostki POLCRIN, polscy pacjenci będą mogli stać się uczestnikami dużych międzynarodowych badań klinicznych, a tym samym korzystać z najnowszych terapii, bez konieczności wyjeżdżania z kraju – podkreśla prezes Agencji Badań Medycznych, dr n.med. Radosław Sierpiński.

Instytucją reprezentującą nasz kraj w ECRIN została Agencja Badań Medycznych. W związku z dołączeniem do Sieci, Prezes ABM dr n. med. Radosław Sierpiński powołał jednostkę POLCRIN, która tak jak Słowacja i Szwajcaria uzyskała status obserwatora ECRIN. Status członka organizacji posiadają natomiast Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Węgry, Włochy oraz Portugalia.

Wielu badaczy i sponsorów niekomercyjnych badań klinicznych nie bierze udziału w badaniach międzynarodowych, obawiając się różnych barier formalnych, czy logistycznych (np. spełnienia różnych wymogów prawnych poszczególnych krajów, konieczności mnogiej oceny bioetycznej, kwestii zarządzania badaniem i jego finansami). W efekcie badania niekomercyjne ciągle częściej przeprowadza się w jednym tylko kraju w porównaniu z badaniami sponsorowanymi przez podmioty komercyjne (np. firmy farmaceutyczne). Zadaniem POLCRIN jest wsparcie badaczy w pokonywaniu powyższych przeszkód .

Jak mówi Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – Koordynator Krajowy ds. Badań Pediatrycznych w POLCRIN – dr n. med. Marek Migdał: Utworzenie przez ABM infrastruktury POLCRIN daje szansę na zwiększenie liczby prowadzonych w Polsce międzynarodowych, wieloośrodkowych badań klinicznych przyszłych produktów leczniczych. Poprzez POLCRIN polskie ośrodki badawcze będą mogły być włączone w dobrze zorganizowane struktury badawcze  działające w 12 europejskich krajach. Wspólne działanie daje szanse na szybsze prowadzenie badań klinicznych z zapewnieniem najwyższej jakości ich prowadzenia. W chwili obecnej to także szansa na szybkie włączenie polskich ośrodków do badań dotyczących leków przeciwwirusowych, czy szczepionek mogących pomóc w zwalczaniu pandemii wywołanej SARS-CoV-2.

Celem nadrzędnym POLCRIN jest wzrost ilości niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce o charakterze międzynarodowym, pamiętając o potencjale naszych badaczy, a także o  korzyściach wynikających ze współpracy międzynarodowej. W związku z powyższym  uruchomiony został portal https://polcrin.abm.gov.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here