Polish Circular Hotspot dołącza do europejskiej rodziny hot spotów

1740

Polska włącza się w światowy trend transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy). Jest to model efektywnego wykorzystywania  surowców i optymalnego dla gospodarki i środowiska zagospodarowania odpadów.  Różne grupy z sektora prywatno-publicznego łączą potencjał, żeby pod wspólnym szyldem rozwijać i promować koncepcje cyrkularne.   Podczas Szczytu Klimatycznego w Katowicach COP24, zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Polish Circular Hotspot a Holland Circular Hotspot, Circular Change (Słowenia), Zero Waste Scotland, Circular Norway oraz Luxemburg Ministry of Economy. Tym samym polski hotspot dołączył do grona wiodących europejskich organizacji z obszaru circular economy.

INNOWO jest inicjatorem Polish Circular Hotspot. Po podpisaniu dokumentu dr Agnieszka Sznyk, prezes INNOWO powiedziała:  – Jestem niezwykle zaszczycona i dumna, że polski hotspot dołączył do tak prestiżowego grona i teraz razem z innymi organizacjami będziemy działać na rzecz rozwoju gospodarki cyrkularnej, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Już dziś zapraszam wszystkich zainteresowanych do współpracy w ramach Polish Circular Hotspot.

Co to jest Polish Circular Hotspot?

Polish Circular Hotspot to publiczno-prywatna platforma skupiająca podmioty, być może na co dzień ze sobą konkurujące, ale które dzięki kooperacji i dostępowi do wspólnych zasobów mogą osiągnąć więcej zarówno dla rozwoju idei gospodarki obiegu zamkniętego jak i dla własnych interesów. By odważniej i jak najszerzej promować koncepcje cyrkularne łączymy potencjał i zasoby różnych grup interesariuszy – administracji państwowej, samorządowej, biznesu, świata nauki – pod jednym szyldem.

– Wspólnie pracujemy nad wprowadzaniem innowacyjnych, kompleksowych, praktycznych
i skalowanych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki – wyjaśnia prezes INNOWO.-  Skupiamy różne branże, w tym budownictwo, sektor żywności, opakowań, elektroniki, tworzyw sztucznych, transportu, energetyki i tekstyliów. Podejmujemy działania dedykowane miastom i regionom. Zależy nam na współpracy międzysektorowej i ponadregionalnej, a także na kooperacji administracji i biznesu zapewniając tym samym większą efektywność podejmowanych działań.

Działania pod jednym szyldem

Tylko dzięki zaangażowaniu i współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów możliwa jest skuteczna implementacja rozwiązań cyrkularnych. Decydenci mogą w procesie tworzenia prawa wspierać się argumentami świata biznesu i nauki, a to z kolei powoduje, że przedsiębiorstwa nie są jedynie petentami lecz ich głos jest słyszalny w dyskusji na temat skutecznej legislacji. Ponadto takie wielopłaszczyznowe podejście pozwala na szybszą i efektywniejszą transformację gospodarki linearnej w kierunku cyrkularnej oraz na szersze wdrażanie awangardowych rozwiązań technologicznych.

Osiągnięcie dalekosiężnych celów cyrkularnych jest możliwe tylko poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń i realizowanie wspólnych projektów. Podejmowane wspólnie działania, przyczynią się do inicjowania szerokiej dyskusji, a przede wszystkim do szukania i implementowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego.

Szczegółowy wykaz tych przedsięwzięć i propozycji,  jak również korzyści wynikających z członkostwa w Polish Circular Hotspot dostępne są na stronie  www.circularhotspot.pl

Do kontaktu zaprasza: Agnieszka Sznyk, prezes INNOWO

a.sznyk@innowo.org   tel. +48 667 099 033

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here