Politechnika Warszawska otrzymała HR Excellence in Research

1499

Prestiżowe wyróżnienie jest przyznawane przez Komisję Europejską w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R, nakierowanej na zwiększenie atrakcyjności warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych. O przyznanie HR Excellence in Research mogą ubiegać się instytucje, które wdrażają Strategię HRS4R, przestrzegają zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

HR Excellence in Research przynosi wyróżnionym instytucjom konkretne korzyści: oznacza prestiż, podnosi poziom atrakcyjności zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych, premiuje w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej np. Horyzont 2020.

Wyróżnienie zostało przyznane na podstawie wniosku podpisanego przez prof. Krzysztofa Zarembę, rektora Politechniki Warszawskiej. Za koordynację prac nad wnioskiem odpowiadał prof. Mariusz Malinowski, prorektor ds. nauki wraz z zespołem ds. nauki. Prace projektowe prowadzone były przez zespół pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Sidor-Rządkowskiej przy wsparciu pełnomocników ds. logo HR (obecna Grupa Monitorująca).

– To, że znaleźliśmy się w tym elitarnym gronie uczelni, daje nam możliwość podjęcia pewnych starań, aby stać się  jeszcze bardziej aktywną uczelnią badawczą Politechnika Warszawska przechodzi transformację. Realizacja naszych celów wymaga od nas wszystkich, od całej społeczności akademickiej ogromnego wysiłku i lepszej organizacji procesów administracyjnych oraz zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych, wspierających te procesy – podkreśla kierownik projektu.

Europejska Karta Naukowca

To dokument opisujący prawa i obowiązki, jakim podlegają naukowcy, instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Karta dotyczy wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach ich kariery i obejmuje wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze publicznym i prywatnym, niezależnie od formy zatrudnienia, statusu prawnego ich pracodawcy, organizacji lub instytucji, w której praca jest wykonywana.

Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter relacji pomiędzy naukowcami a pracodawcami sprzyjał badaniom naukowym poprzez przekazywanie, dzielenie się oraz rozpowszechnianie wiedzy i rozwoju technologicznego, a także wspierał rozwój kariery naukowej.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych: opisuje zasady rekrutacji, które przestrzegane przez pracodawców, zagwarantują równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. Obejmuje on ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy przy zatrudnianiu lub rekrutacji naukowców.

Te zasady i wymagania, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów do pracy naukowej. Kodeks stanowi uzupełnienie zasad i wymagań określonych w Europejskiej Karcie Naukowca. (inf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here