POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne. Wszystkie dane przechowujemy i wykorzystujemy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Niniejszy dokument informuje o zakresie, sposobie i zasadach według których Państwa dane osobowe są pobierane, opracowywane, wykorzystywane i chronione.

1 – Definicje

Administratorem Serwisu jest ARJOL-MEDIA JOLANTA CZUDAK-TOMAKA, Adres: ul. XXI Wieku 7C/1, 05-500 Józefosław, NIP: 113-09-72-015, REGON 011287645

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://liderzyinnowacyjnosci.com/

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, odwiedzająca Serwis.

2 – Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora w celu:

• świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie
• w celach analitycznych i statystycznych aby móc usprawniać funkcjonalność Serwisu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
• obsługi zapytania skierowanego poprzez formularz kontaktowy. W celu złożenia zapytania, za pośrednictwem formularza kontaktowego, Użytkownik podaje: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

3 – Polityka COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie ze stron dostępnych w ramach Serwisu ramach Serwisu;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

4 – Prawa osób których dane są przetwarzane

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W każdej chwili moga państwo zażądać bezpłatnej informacji o tym czy i które Państwa dane osobowe są przechowywane. Aby to zrobić, prosimy o skontaktowanie się z nami. Przed udzieleniem tego typu informacji możemy jednak poprosić o przedstawienie nam dokumentów potwierdzających tożsamość osoby składającej wniosek.

W każdej chwili mają Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
W każdej chwili mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie materiałów marketingowych. W takiej sytuacji podejmiemy działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych i ich usunięcia z naszej bazy.

Będziemy przechowywać Państwa dane do celów marketingu bezpośredniego jedynie do momentu, w którym wycofają Państwo swoją zgodę.
W celu otrzymania informacji, poprawy lub zmiany swoich danych osobowych czy też w sprawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt: biuro@liderzyinnowacyjnosci.com, tel: 660 400 468 lub w inny dostępny i dogodny dla Państwa sposób.

5 – Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

6 – Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@liderzyinnowacyjnosci.com

7 – Zmiana polityki prywatności
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.