Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce

1327

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjął „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” – poinformował resort cyfryzacji. Jak dodano, dokument zakłada m.in. wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz sztucznej inteligencji. Nowe technologie i rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) mają coraz większy wpływ na budowanie potencjału narodowych gospodarek. Polska także chce tę szansę wykorzystać.

Ministerstwo wyjaśniło, że przyjęty przez KRMC dokument uzupełnia m.in. Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju. Określa działania i cele dla Polski w zakresie AI w perspektywie krótkoterminowej (do 2023 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.). Te cele podzielone zostały na sześć obszarów.

Pierwszym z nich jest „AI i społeczeństwo”, który określa działania, które mają uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a z Polaków – społeczeństwo świadome konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych. Kolejnym jest „AI i innowacyjne firmy”, który przewiduje wsparcie polskich przedsiębiorstw AI, m.in. przez tworzenie mechanizmów finansowania ich rozwoju, współpracy start up-ów z rządem.

Trzecim obszarem jest „AI i nauka”, w którym identyfikuje się wsparcie polskiego środowiska naukowego i badawczego w projektowaniu interdyscyplinarnych wyzwań lub rozwiązań w obszarze sztucznej inteligencji. Następnym obszarem jest „AI i edukacja” – zakłada działania podejmowane od kształcenia podstawowego, aż do poziomu uczelni wyższych. Przewiduje on programy kursów dla osób zagrożonych utratą pracy na skutek rozwoju nowych technologii, granty edukacyjne.

Piąty obszar „AI i współpraca międzynarodowa” przewiduje działania na rzecz wsparcia polskiego biznesu w zakresie sztucznej inteligencji oraz rozwój technologii na arenie międzynarodowej. Ostatni, szósty temat – „AI i sektor publiczny” – zakłada wsparcie sektora publicznego w realizacji zamówień na rzecz sztucznej inteligencji, lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju takich programów jak GovTech Polska.

„Przygotowany przez nas dokument uwzględnia nie tylko międzynarodowy, prawny, czy techniczno-organizacyjny wymiar wykorzystania sztucznej inteligencji, ale i wymiar etyczny. Naszą misją jest bowiem wsparcie społeczeństwa, firm, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej w wykorzystaniu szans związanych z rozwojem AI, przy równoczesnym zapewnieniu ochrony godności człowieka oraz warunków dla uczciwej konkurencji w globalnej rywalizacji” – powiedział cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski. Szef MC dodał, że „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” zakłada również stworzenie, w ramach struktur rządu, centrum koordynacyjnego przy resorcie cyfryzacji, którego celem będzie monitorowanie wdrożenia polityki AI w Polsce, a także koordynacja działań partnerów.

„Zadaniem centrum będzie także skoordynowanie rozproszonych źródeł finansowania w budżecie państwa, programach pomocowych, w tym Unii Europejskiej, a także funduszy inwestycyjnych w celu dedykowania środków na badania, rozwój i inwestycje na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce” – dodano. Ministerstwo podkreśliło, że przyjęty przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji dokument to efekt wielomiesięcznych konsultacji.

Pierwszy projekt poddano konsultacjom publicznym i prekonsultacjom rządowym w sierpniu i wrześniu 2019 r. Wzięło w nich udział 46 podmiotów. Następnie, w lutym i marcu 2020 r., przeprowadzono dalsze konsultacje, w tym międzyresortowe, eksperckie i społeczne. W lipcu 2020 r. „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji” została wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu z pozytywną opinią Centrum Analiz Strategicznych. Resort poinformował, że dokument zostanie przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Ma on zostać przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów na przełomie września i października br. (PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here