Polscy przedsiębiorcy wracają na właściwy kurs

1098

 Najnowsze dane z rejestru CEIDG  z 3 czerwca pokazują, że mamy obecnie ponad 2 480 tys. aktywnie działających podmiotów gospodarczych. To jest  o ok. 2 tys. więcej, niż 11 marca br., czyli w dniu ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego związanego z COVID-19. Co więcej, obecny stan jest wyższy  w stosunku do występującego na początku 2020 r. kiedy 2.460 tys. firm prowadziło własną działalność gospodarczą.

– Pozytywne zmiany oznaczają, że po krótkotrwałym spadku aktywności, nasi przedsiębiorcy zaczynają sobie coraz lepiej radzić  w nowej normalności – podkreśla wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. – Najnowsze dane z CEIDG stanowią kontynuację trendu z maja i ostatnich tygodni kwietnia. Wówczas pojawiły się pierwsze pozytywne informacje dotyczące spadku liczy zawieszeń i wzrostu aktywnych działalności gospodarczych.

CEIDG to rejestr firm, w którym codziennie wprowadzane są przez przedsiębiorców zmiany, m.in. dot. zawieszenia działalności gospodarczej – z datą wsteczną – lub uruchomienia działalności gospodarczej z datą przyszłą. CEIDG odnotowuje największą liczbę wniosków o zawieszenie zazwyczaj z końcem każdego miesiąca. Wynika to ze specyfiki płatności składek – o ile składki na ubezpieczenie społeczne odprowadza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności w danym miesiącu, o tyle składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna, nawet jeśli działalność była prowadzona przez część miesiąca.

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej

To rozwiązanie szczególnie chętnie wykorzystywane jest przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność sezonową. Można z niego jednak skorzystać w każdej chwili. Zgodnie z przepisami działalność gospodarczą można zawiesić również z datą wsteczną bądź przyszłą.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca zwolniony jest z: płatności składek ZUS;  zaliczek na podatek dochodowy;  nie musi też składać deklaracji ZUS, ani VAT.

Co ważne, przepisy pozwalają na wznowienie działalności gospodarczej w każdym momencie. Po zakończeniu trwającej obecnie epidemii koronawirusa, przedsiębiorcy będą zatem mogli bez problemu wrócić do prowadzenia swoich firm.

Kto i na jakich warunkach może zawiesić działalność gospodarczą

Z zawieszenia mogą skorzystać:

–  przedsiębiorcy, który nie zatrudniają pracowników;  dzięki Konstytucji Biznesu zawiesić działalność mogą także przedsiębiorcy, których pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może prowadzić firmy, jak również osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Może natomiast:  wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów; przyjmować należności (jest też obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej); osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. (komunikat MR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here