Polska jest gotowa na zmiany w systemie opieki zdrowotnej

1266

Współczesna medycyna stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wprowadzenie modelu value based Healthcare (VBHC), który polega na płaceniu za efekty zdrowotne, a nie  jak dotychczas za wykonywanie procedur medycznych i dostępności świadczeń. Sukces upowszechniania takiego modelu zależy w dużej mierze od współpracy wszystkich interesariuszy systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Taka idea towarzyszyła opracowaniu raportu „Value based healthcare – nowa definicja ochrony zdrowia i jej wpływu na jakość leczenia.

Jego autorami są: Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej (PKMP), Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO oraz Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.  – Raport zawiera analizę sytuacji wyjściowej, w tym wyzwań stojących przed służbą zdrowia, w sytuacji starzejącego się społeczeństwa i wzrostu częstotliwości występowania chorób przewlekłych. Przedstawia ich wpływ na koszty funkcjonowania systemu oraz rekomenduje działania, w zakresie nowatorskich metod ochrony zdrowia, zarówno od  strony technicznej, medycznej jak i systemowej  – informowali naukowcy i praktycy uczestniczący w konferencji, która 9 lipca odbyła się w Centrum Onkologii w Warszawie.

– Ostatnie lata przyniosły niewyobrażalne postępy w medycynie. Choroby uważane dotychczas za nieuleczalne, w których żadne leczenie systemowe nie przynosiło widocznej poprawy, stały się obecnie chorobami przewlekłymi. To oznacza, że są kontrolowane, a pacjent wraca do normalnego życia, którego jakość się znacząco poprawiła. W związku z tym należy poszukiwać rozwiązań, które są najbardziej skuteczne dla pacjentów i płacić za  efekty zdrowotne, a nie  jak dotychczas za wykonywanie procedur medycznych i dostępności świadczeń. Polska jest już gotowa na wprowadzenie takiego modelu opieki zdrowotnej – powiedział prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii.

Value based helthcare  to nowe spojrzenie na system ochrony zdrowia, bez którego nie może być mowy o dalszym rozwoju, przekonywała dr n. med. Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej. – Niezbędne są działania, które pozwolą na zdefiniowanie efektu zdrowotnego i przypisanie  mu określonych mierników. Powinny być one planowane w perspektywie długofalowej, we współpracy z ekspertami z wielu różnych dziedzin, nie tylko z lekarzami.

Do skutecznego wdrożenia nowej koncepcji VBHC  potrzebne są pilotaże i działaniach skupione na obszarach terapeutycznych. Jednym z praktycznych przykładów jej zastosowania jest protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia ERAS. Najszerzej stosowany jest w bariatrii, ale równie mocno doceniany jest w terapiach onkologicznych.

Odpowiednie przygotowanie pacjentów i preferowanie technik minimalnie inwazyjnych może się przyczynić do redukcji powikłań. Innowacyjne firmy technologiczne, oferując szerokie portfolio wyrobów medycznych, umożliwiają wykonywanie zabiegów chirurgicznych laparoskopowo na najwyższym poziomie bezpieczeństwa dla pacjenta, czego rezultatem jest wysoka efektywność terapii.

Jednym z praktycznych przykładów prac nad wdrożeniem VBHC w Polsce jest podpisanie listu intencyjnego między firmą Philips, a Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (COI), pozwalające na rozwój projektów w obszarze: Data Warehouse, sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych technologii medycznych w onkologii. Przyszłe, wspólnie4 realizowane projekty będą obejmowały także inwestycje i badania w zakresie monitorowania oraz analityki parametrów życiowych (w kontekście podejmowanych decyzji klinicznych) czy wspieranie rozwoju cyfrowej patomorfologii.

– Nasza współpraca otwiera nowy rozdział wdrażania VBHC oraz innowacyjnych, cyfrowych technologii w medycynie. Ochrona zdrowia oparta na wartościach w połączeniu z kompleksową digitalizacja jest kluczem do sukcesu transformacji służby zdrowia i odpowiedzią na wyzwania, które przed nią stoją – powiedział Reinier Schlatmann, prezes firmy Philips w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, uczestniczący w konferencji. – Bardzo nas cieszy, ze wspólnie z COI będziemy pracować nad rozwiązaniami ważnymi dla pacjentów i lekarzy, a także dla powodzenia modelu VBHC w Polsce, podsumował Schlatmann.

Oceniając nasz potencjał potwierdził, ze Polska jest gotowa do wprowadzenia value based Healthcare w bliskiej perspektywie.

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here