Polska może się stać europejskim liderem w dziedzinie okulistyki

1951

Od oceny zmian  wprowadzonych w ciągu ostatniego roku w polskiej okulistyce oraz przedstawienia prognoz w tej dziedzinie na najbliższą przyszłość, rozpoczęła się debata kończąca trzydniowe Jesienne Warsztaty Okulistyczne w Jachrance, w których uczestniczyło ponad 550 lekarzy.  Dyskusja odbyła się w gronie autorytetów naukowych, ekspertów klinicznych, praktyków, przedstawicieli towarzystw okulistycznych, resortu zdrowia i płatnika świadczeń zdrowotnych.  Rekomendacje dotyczyły poprawy finansowania i dostępu do świadczeń w systemie publicznej opieki zdrowotnej, aby okulistyka jak najlepiej służyła pacjentom. 

Obrady trzydniowej konferencji poprzedzone były blokiem warsztatowym poświęconym diagnostyce oraz chirurgii  zaćmy i leczenia jaskry.  Wiedzą w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej aparatu ochronnego oczu, adaptacji pacjentów do zmian korekcji optycznej, zastosowania  koherentnej tomografii OCT w diagnostyce jaskry oraz wielu innych zagadnień  podzielili się z uczestnikami wybitni specjaliści w tych dziedzinach m.in. krajowy konsultant  ds. okulistyki prof. Marek Rękas, kierownik Kliniki Okulistyki  w Wojskowym Instytucie Medycznym, główny organizator ósmej edycji Jesiennych Warsztatów Okulistycznych w Jachrance.

Od przyszłego roku organizacją zjazdów zajmie się Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich, którym kieruje prof. Robert Rejdak, współorganizator tegorocznych warsztatów.  W podsumowaniu obrad obaj partnerzy zwracali uwagę na  istotne zmiany jakie dokonały się w okulistyce w ostatnich latach. Dzięki gigantycznemu postępowi w dziedzinie diagnostyki i rozwoju nowatorskich terapii można już leczyć najtrudniejsze przypadki schorzeń i urazów oczu. Po każdej przedstawionej prezentacji dokonanej przez praktyków z całego kraju, grono ekspertów analizowało efektywność przeprowadzonych operacji lub zabiegów.

– Dyskusje potwierdziły, że poziom wiedzy polskich okulistów odpowiada nie tylko europejskim, ale także światowym standardom w leczeniu pacjentów – powiedział w podsumowaniu konferencji prof. Marek Rękas. – Nie mamy żadnym kompleksów wobec naszym kolegów okulistów z najbardziej zaawansowanych ośrodków leczenia schorzeń oczu na całym świecie.  Stosujemy te same metody i techniki, ale różni nas sposób finansowania i dostępu do świadczeń okulistycznych.  Dążymy do tego, aby to usprawnić z korzyścią dla dobra pacjentów. Wiele zmieniliśmy w tym zakresie w ciągu ostatnich dwóch lat, ale przed nami jest jeszcze dużo do zrobienia.

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, gen. dyw. prof. Grzegorz Gierelak podzielił się z uczestnikami doświadczeniem w zakresie efektywnego zarządzania wieloprofilowym szpitalem, któremu oddział okulistyczny gwarantuje stabilność finansową. – Dobre ośrodki, zapewniające kompleksowość i wysoką jakość usług przyciągają pacjentów. Nam to się udaje, bo mamy świetnych specjalistów, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje, dlatego przeprowadzają zabiegi z wykorzystaniem najbardziej nowatorskich metod.  Robimy to, co nam się opłaca, co gwarantuje nam efektywne wykorzystanie potencjału naukowego, kadrowego i zaawansowanej infrastruktury,  którą dysponujemy. Dzięki temu zyskujemy środki na finansowanie zarobków personelu.

Szpital nie pracuje dla zysku,  może zamknąć rok bilansem zerowym, ale ma obowiązek budować  takie zasoby, które gwarantują  nam utrzymanie odpowiedniego poziomu konkurencyjności, dodał profesor. To pociąga za sobą jakość oferty rynkowej i bezpieczeństwo usług medycznych dla pacjentów. Jesteśmy zwolennikiem tworzenia Centrów Doskonałości w różnych dziedzinach medycyny, bo to jest przyszłość nie tylko w Polsce, ale i na świecie, podsumował.

Do zwolenników takiego podejścia należy też Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia. –  Monitorujemy ośrodki, skupiając się na efektywności leczenia, bo chcemy płacić za jakość, a nie ilość wykonanych zabiegów. Pierwsze sukcesy już są widoczne po zreformowaniu systemu kwalifikującego pacjentów do przeprowadzenia operacji zaćmy.  Naszym celem nie było skrócenie kolejek, tylko szybkie przeprowadzenie zabiegu, ponieważ to jest najskuteczniejsza i najbardziej efektywna metoda ratowania ludzkiego wzroku. Wkrótce przystąpimy też do zmiany innych procedur zabiegowych m.in. transplantologii rogówki w leczeniu jaskry. W mojej ocenie na wszystkie zabiegi okulistyczne nie powinno być żadnych limitów. Stawiamy też na diagnostykę i  profilaktykę w badaniach okulistycznych. Chcemy przekonać ludzi, żeby badali sobie wzrok, nie tylko przy okazji starania się o pracę. To może ich uchronić przed poważnymi problemami. Ta konferencja dowodzi, że przy wszystkich zmianach i sukcesach jakie zachodzą w leczeniu chorób oczu, możemy za kilka lat stać się  europejskim liderem w okulistyce.

Do najważniejszych wyzwań stojących przed polską okulistyka odniósł się  także prof. Robert Rejdak, prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. – Debata nad przyszłością okulistyki była bardzo potrzebna, ponieważ wskazuje na problemy, które musimy jeszcze rozwiązać. Bardzo ważne jest wprowadzenie usług telemedycznych w okulistyce, jak również programu lekowego dla osób chorujących na cukrzycowy obrzęk plamki.  Środowisko okulistyczne zabiega o to już od kilku lat.  Niezbędne jest także zwiększenie rażąco małej liczby przeszczepów rogówki. Potrzebna jest nam przede wszystkim strategia, która będzie podstawą do rozwiązania tych wszystkich problemów.  W porozumieniu z konsultantem krajowym ds. okulistyki nasze towarzystwa okulistyczne przedstawiają takie propozycje, ale nie znalazły one jeszcze uznania w oczach decydentów. Mamy nadzieję, że to się jednak zmieni i taka strategia  wkrótce powstanie. Pozwoli to lekarzom jeszcze skuteczniej leczyć schorzenia i urazy oczu.

Do powstania takiej strategii mogą w pełni posłużyć rekomendacje i wnioski z trzydniowej konferencji polskich okulistów w Jachrance.

Jolanta Czudak

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here