Polska stała się pełnoprawnym członkiem EMBL

1465

Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) jest międzynarodową organizacją badawczą państw europejskich specjalizującą się w prowadzeniu badań podstawowych w dziedzinie nauk przyrodniczych. Jednostka  powołana została w 1974 roku. Polska stała się ostatnio jej pełnoprawnym członkiem.  EMBL skupia obecnie 26 państw członkowskich, Litwę jako członka perspektywicznego  oraz dwa pozaeuropejskie państwa stowarzyszone – Australię i Argentynę.

Głównym celem działalności EMBL jest prowadzenie badań naukowych w zakresie biologii molekularnej, szkolenie kadr naukowych na wszystkich poziomach, dostarczanie usług naukowych państwom członkowskim oraz aktywne angażowanie się w transfer technologii. Wiele grup badawczych EMBL uzyskało prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Laboratoria organizacji działają w sześciu miejscach w Europie. Siedziba oraz główne laboratorium mieszczą się w Heidelbergu (Niemcy). Oprócz tego, laboratoria znajdują się również w Barcelonie (Hiszpania), Grenoble (Francja), Hamburgu (Niemcy), Hinxton (Wielka Brytania) oraz w Rzymie (Włochy).

Pełne członkostwo Polski w tej organizacji stwarza możliwość umieszczenia w naszym kraju kolejnego centrum badawczego EMBL. Do tej pory w żadnym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej jeszcze go nie utworzono.

Grupy naukowe EMBL publikują ponad 650 artykułów w recenzowanych czasopismach rocznie (681 w 2016 r.), których ogólna jakość stawia EMBL wśród czołowych instytucji badawczych na całym świecie. Powyżej 75 proc. publikacji EMBL jest publikowanych wspólnie z ponad 800 innymi instytucjami. Publikacje EMBL mają wpływ na cytowanie, które jest 4 razy wyższe w porównaniu do średniej światowej w naukach przyrodniczych.

Członkostwo w organizacji umożliwia rozwój współpracy z EMBL polskich naukowców oraz doktorantów, w tym pozwala na tworzenie wspólnych programów np. doktorskich z uczelniami w Polsce.  Cechą charakterystyczną EMBL jest interdyscyplinarność. Dlatego też EMBL zatrudnia obok biologów, biochemików, fizyków czy informatyków. Ok. 30 proc. wszystkich liderów grup badawczych EMBL posiada grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), 21 to członkowie EMBO (Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej), a czterech to członkowie Royal Society.

Źródło MNiSW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here