Polsko-brytyjskie relacje handlowe od 2021 r.

1025

Polski rząd dąży do tego, aby przedsiębiorcy jak najmniej boleśnie odczuli skutki zakończenia okresu przejściowego w relacjach Unia Europejska – Wielka Brytania i jak najlepiej przygotowali się do nowych warunków wymiany handlowej. Wielka Brytania to bardzo ważny partner handlowy Polski, dlatego dążymy do utrzymania dotychczasowej pogłębionej współpracy – takie jest stanowisko polskiego rządu w związku ze zbliżającym się zakończeniem w dniu 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podjęło działania informacyjne, aby pomóc polskim przedsiębiorcom przygotować się do nowych warunków w relacjach gospodarczych z Wielką Brytanią, gdyż te po 1 stycznia 2021 r. z pewnością ulegną zmianie.

Wielka Brytania ostatecznie opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020 r. po zawarciu przez obie strony Umowy o wystąpieniu. Obowiązujący od 1 lutego br. okres przejściowy w relacjach UE – Wielka Brytania to czas, w którym kraj ten nadal jest traktowany jak państwo członkowskie z zachowaniem wszelkich praw i obowiązków z tym związanych. Okres przejściowy zakończy się jednak nieodwołalnie 31 grudnia 2020 r.

Obecnie trwają negocjacje UE z Wielką Brytanią na temat przyszłej umowy obejmującej m.in. przyszłą współpracę gospodarczą. Bez względu jednak na ich wynik nastąpią zmiany w wymianie handlowej pomiędzy UE i Wielką Brytanią.

MRPIT uruchomiło stronę www.brexit.gov.pl, a na niej elektroniczny kompleksowy poradnik dla przedsiębiorców, zawierający najważniejsze informacje na temat nadchodzących zmian w prowadzonej dotychczas współpracy gospodarczej pomiędzy UE a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. Na stronie są publikowane aktualne i najważniejsze informacje dotyczące trwających negocjacji, w tym informacje o kluczowych zmianach dla przedsiębiorców.

Jeżeli UE i Wielka Brytania nie osiągną porozumienia co do dalszej współpracy handlowej, w ich relacjach gospodarczych będą obowiązywać zasady Światowej Organizacji Handlu. To oznacza m.in. wprowadzenie ceł i zmian w zasadach rozliczania VAT, podatku akcyzowego, konieczność dostosowania przedsiębiorców i eksporterów do brytyjskich regulacji, ograniczenia dla firm transportowych.

Pomoc MRPiT dla przedsiębiorców współpracujących z Wielką Brytanią

Polska opowiada się za kontynuowaniem jak najbardziej pogłębionej formy współpracy z Wielką Brytanią. Jednak zakończenie okresu przejściowego w relacjach UE-Wielka Brytania może być szczególnie trudne dla przedsiębiorców, nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu współpracy handlowej, eksportu lub importu z krajem spoza unii celnej UE i jednolitym rynkiem. MRPiT jest otwarte na wszelkie wątpliwości przedsiębiorców i służy im wsparciem merytorycznym we współpracy z odpowiednimi urzędami i ekspertami.

W połowie listopada br. MRPiT opublikowało na stronie www.brexit.gov.pl elektroniczny kompleksowy poradnik dla przedsiębiorcy, w którym są najważniejsze informacje na temat nadchodzących zmian w dotychczasowej współpracy gospodarczej pomiędzy UE a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku. Poradnik uwzględnia różne aspekty prowadzonej działalności gospodarczej, a poprzez szereg linków tworzy mapę informacji dostępnych na stronach Komisji Europejskiej, Wielkiej Brytanii oraz polskich stronach rządowych. Jest pomocą dla przedsiębiorcy w poszukiwaniu aktualnych informacji oraz sugeruje stosowne porady dostosowawcze.

Relacje UE-Wielka Brytania, co się zmieni jeżeli nie będzie podpisanej umowy?

Nie można wykluczyć, że do końca 2020 r. przyszłe relacje między UE i Wielką Brytanią nie zostaną uregulowane. W sensie gospodarczym będzie to mieć konsekwencje podobne do „bezumownego brexitu”, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez Umowy o wystąpieniu. To oznacza oparcie relacji gospodarczych pomiędzy UE a Wielką Brytanią na zasadach Światowej Organizacji Handlu, a w ślad za m.in. wprowadzenie ceł i zmian w zasadach rozliczania VAT, podatku akcyzowego, konieczność dostosowania przedsiębiorców i eksporterów do brytyjskich regulacji, ograniczenia dla firm transportowych itd.

Wśród prawdopodobnych i najistotniejszych negatywnych skutków braku przyszłej umowy wymienia się: wprowadzenie cła na większość towarów na poziomie stawek obowiązujących dla państw trzecich;  konieczność zapłaty VAT od importu towarów na granicy (co do zasady); wprowadzenie zmian w zakresie zasad poboru akcyzy; wprowadzenie długotrwałych i wnikliwych kontroli granicznych, celnych, fitosanitarnych, weterynaryjnych itp.; możliwe utrudnienia w eksporcie zwierząt i towarów pochodzenia zwierzęcego w sytuacji wystąpienia chorób zwierząt; pojawienie się kosztów związanych z dostosowaniem do nowych, brytyjskich standardów technicznych, norm sanitarnych, fitosanitarnych; wydłużenie terminów dostaw ze względu na przywrócenie kontroli granicznych i kolejki na granicy, co utrudni realizację dostaw (zakłócenia transportowo–logistyczne); · zagrożenie osłabienia lub zerwania łańcuchów dostaw; możliwe utrudnienia w świadczeniu usług na terytorium WB – w szczególności usług transgranicznych; nieobowiązywanie zasady państwa pochodzenia skutkujące koniecznością świadczenia usługi na podstawie przepisów brytyjskich;  utrudnienia w dostępie do finansowania i w inwestowaniu; ograniczenia możliwości transferu danych osobowych do WB.

Relacje gospodarcze między Polską a Wielka Brytanią

Wielka Brytania jest i pozostanie ważnym partnerem gospodarczym dla Unii Europejskiej, jak i dla Polski. Jest trzecim co do wielkości odbiorcą polskiego eksportu – eksport do tego kraju osiągnął wartość 42,5 mld zł (5,7 proc. udziału w skali kraju). W ciągu trzech kwartałów br. wartość wymiany towarowej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią wyniosła 57,5 mld zł (13,1 mld euro).

Wielka Brytania jest drugim (za Niemcami) pod względem wielkości, odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych. Do brytyjskich sklepów trafia ok. 9 proc. polskiego eksportu z sektora rolno-spożywczego, co stanowi wartość blisko 10 mld zł po trzech kwartałach br.

Wielka Brytania jest także bardzo ważnym odbiorcą polskich usług (nr 2 po Niemczech w 2019 r.). Przychody z tytułu eksportu usług na ten rynek wyniosły w zeszłym roku blisko 21,1 mld zł. (7,8 proc. udziału w skali kraju). Czołowe pozycje w zakresie polskiego eksportu usług do Wielkiej Brytanii zajmuje zarządzanie biznesem, telekomunikacja, usługi informatyczne, informacyjne oraz transportowe.

Polski rząd ma świadomość, że przyszłe dobrze uregulowane relacje gospodarcze z WB mają ogromne znaczenie dla wielu Polaków, którzy tam mieszkają, pracują i którzy prowadzą aktywną i udaną wymianę biznesową z partnerami brytyjskimi. Dlatego chce, aby polscy przedsiębiorcy w jak najmniej bolesny sposób odczuli zmiany związane ze skutkami zakończenia tzw. okresu przejściowego 31 grudnia 2020 r.

Przepisy regulujące pobyt Polaków w Wielkiej Brytanii

Prawa pobytowe polskich obywateli przebywających w Wielkiej Brytanii do końca okresu przejściowego są uregulowane już ramach Umowy o wystąpieniu. To oznacza, że polscy obywatele jeżeli przybędą do Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r., mogą ubiegać się o tzw. settled status lub pre-settled status

Istotną zmianą dla obywateli chcących dopiero emigrować do Wielkiej Brytanii będzie przyjęty już nowy system migracyjny, który wiąże się z odejściem Wielkiej Brytanii od wolnego przepływu osób. Do najważniejszych zmian należy: tzw. point-based system. Podstawą oceny będą takie kryteria jak:  znajomość języka angielskiego; posiadane wykształcenie lub kompetencje; konieczność osiągnięcia wymaganego progu wynagrodzenia; uprzednie uzyskanie zgody na przyjazd.

MRPiT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here