Polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe

956

Bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikacja oraz wzmocnienie odporności łańcuchów dostaw Unii Europejskiej oraz wspieranie przemysłu i autonomii strategicznej UE – to tematy poruszone podczas obrad stolika gospodarczego z udziałem ministra Waldemara Budy i minister przemysłu, handlu i turystyki Hiszpanii Reyes Maroto. Spotkanie miało miejsce podczas polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się w dzisiaj w Warszawie.

Środowe rozmowy były już XIV spotkaniem delegacji obu państw w takiej formule. Premier Mateusz Morawiecki i premier Hiszpanii Pedro Sánchez podpisali deklarację, w której wyrazili wolę aktywnego zacieśniania stosunków polsko-hiszpańskich oraz wzmocnienia i intensyfikacji współpracy w wielu obszarach wspólnych interesów.

Bezpieczeństwo energetyczne to w obecnej sytuacji geopolitycznej priorytet przy podejmowaniu decyzji w sprawie energetyki. Najważniejsza jest stabilność dostaw i cen energii oraz kosztów dla odbiorców – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podczas spotkania z Reyes Maroto.

Polska i Hiszpania podzielają wspólne priorytety w zakresie transformacji energetycznej, tj. zwiększenia importu gazu LNG i rozbudowy towarzyszącej infrastruktury, a także wzrostu odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym.

Dywersyfikacja oraz wzmocnieniu odporności łańcuchów dostaw UE

Brak globalnego bezpieczeństwa wynikający z rosyjskiej zbrojnej inwazji na Ukrainę, a co za tym idzie konieczność wzmocnienia odporności łańcuchów dostaw było jednym z głównych tematów rozmowy ministra Budy z minister Maroto.

Zwiększenie odporności łańcuchów dostaw można osiągnąć poprzez oparcie ich w większym stopniu na surowcach krajowych i europejskich, dywersyfikację źródeł surowców krytycznych. Droga do tego wiedzie także poprzez strategiczne partnerstwa z różnymi krajami i recykling, a także nawiązanie nowych relacji biznesowych – wskazał minister Buda.

Szef MRiT podkreślił, że plan odejścia od rosyjskich węglowodorów w ramach inicjatywy RePowerEU (strategia UE w zakresie energii słonecznej) jest dobrym punktem startowym. Polska już w tym roku osiągnie zdolność uniezależnienia się od rosyjskich dostaw gazu. Dzięki inwestycji w budowę gazociągu Baltic Pipe stanie się możliwy import gazu ziemnego z Norwegii.

Minister Buda poinformował, że Polska planuje dążyć do osiągnięcia 50 proc. udziału mocy z OZE w 2040 r. Minister Reyes podzieliła się doświadczeniem w OZE, w tym obowiązkiem instalacji fotowoltaiki na nowobudowanych obiektach.

Polityka przemysłowa i Jednolity Rynek UE

Podczas rozmowy omówiono również wpływ kryzysów na politykę przemysłową. Minister Buda wskazał, że kwestią strategiczną staje się ulokowanie w państwach szeroko pojętego Zachodu produkcji dóbr, warunkujących dostęp do nowoczesnych technologii, w tym półprzewodników. W tym kontekście wskazał na toczące się negocjacje dotyczące aktu w sprawie czipów. Podkreślił także konieczność wzmocnienia zdolności gospodarek do produkcji leków i wyrobów medycznych w sytuacjach kryzysowych.

Szef MRiT poinformował, że Polska bierze czynny udział również w projektach IPCEI (Important Projects of Common European Interest), które służą budowie unijnych łańcuchów wartości w sektorach niezbędnych do rozwoju nowoczesnej gospodarki. Nasz kraj angażuje się w projekty IPCEI w obszarach baterii, mikroelektroniki, wodoru, zdrowia, technologii chmurowej i fotowoltaiki.

Polsko-hiszpańska współpraca gospodarcza

Minister Buda podkreślił, że rozwój polsko-hiszpańskiej współpracy stwarza możliwości wzmocnienia naszych gospodarek, ich konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. – Jesteśmy gotowi do współpracy we wszystkich kluczowych dla transformacji obszarach, takich jak cyfryzacja przemysłu, wpływ regulacji z zakresu zmian klimatycznych na konkurencyjność, badania przemysłowe i innowacje oraz inteligentne technologie – zadeklarował.

2021 rok był rekordowym pod względem wartości obrotów handlowych między Polską a Hiszpanią. Wyniosły one ok. 13,4 mld euro i tym samym wzrosły o 19,5%. Saldo dodatnie na korzyść Polski wyniosło w 2021 r. około 991 mld euro.

Minister zaznaczył, że dla Polski priorytetowa jest sprawiedliwa transformacja energetyczna. W trakcie spotkania rozmawiano o zwiększeniu importu gazu LNG. Hiszpania stała się ważnym ośrodkiem dystrybucji importowanego gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych dla całej UE ze względu na swoje położenie geograficzne, jak i inwestycji w stacje regazyfikacyjne.

Buda poinformował, że w kontekście rozbudowy infrastruktury LNG, Polska planuje budowę drugiego pływającego gazoportu do magazynowania i regazyfikacji (FSRU). Dodatkowo w ramach prac nad Krajowym Planem Odbudowy, MRiT zgłosiło propozycję programu instalacji odnawialnych źródeł energii realizowanych przez społeczności energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządów. MRiT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here