Ponad 105 mln zł dla uczelni w ramach zwiększenia lub korekty subwencji

705

Dodatkowe pieniądze w ramach subwencji obliczanej na podstawie nowego algorytmu wynikającego z Konstytucji dla Nauki  trafią do 2 politechnik, 9 uniwersytetów, 6 uniwersytetów przymiotnikowych i uczelni zawodowych.  Korekta nastąpiła w związku ze zmianą niektórych danych uwzględnianych w algorytmicznym podziale środków. Dodatkowa subwencja będzie wypłacana w comiesięcznych transzach.

W tym roku wysokość subwencji dla uczelni akademickich, zawodowych, niepublicznych, a także instytutów PAN i badawczych wyniosła nieco ponad 14,1 mld złotych. To o ponad 1,3 mld zł więcej w stosunku do łącznej kwoty dotacji przyznanej tym uczelniom w ubiegłym roku. Nie są to jednak jedyne dodatkowe środki, które zasilą polskie uczelnie. W ramach niedawno zatwierdzonej subwencji korygującej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przeznaczono 75 mln zł dla: 9 uniwersytetów, 12 politechnik, 2 uniwersytetów technologiczno-humanistycznych, 4 uniwersytetów przyrodniczych lub rolniczych.

Dodatkowe środki trafią również do: uczelni zawodowych (w wysokości 26 mln zł), uczelni akademickich prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe (w wysokości prawie 5 mln zł). Uczelnie zawodowe będą mogły przeznaczyć pieniądze na zniwelowanie historycznych nierówności pomiędzy uczelniami o zbliżonym potencjale dydaktycznym.

Kwoty zwiększeń dla uczelni akademickich prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe to kwoty wynikające z ankiet przekazanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących skutków finansowych (łącznie z pochodnymi) podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich. Powyższy sposób ustalenia  wysokości zwiększeń jest analogiczny do zasad przyjętych dla publicznych uczelni akademickich.

Więcej informacji www.mnisw.gov.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here