Ponad 200 spółek pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych

674

Z projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wynika, że Minister Aktywów Państwowych w ponad 200 spółkach ma wykonywać prawa z akcji Skarbu Państwa. To m.in. PKN Orlen, PZU, PGNiG, PKP, Polska Grupa Lotnicza, PGZ, Centralny Port Komunikacyjny czy KGHM. W gestii szefa MAP, Jacka Sasina, znajdą się także spółki zbrojeniowe, specjalne strefy ekonomiczne,

Projekt rozporządzenia „w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa” dotyczy w sumie ponad 350 spółek Skarbu Państwa. Większość, bo ponad 200, trafi do Ministerstwa Aktywów Państwowych, na którego czele stoi Jacek Sasin. 

Najważniejsze spółki pod nadzorem Jacka Sasina

Z projektu wynika, że pod nadzór Ministerstwa Aktywów Państwowych trafią kluczowe spółki Skarbu Państwa – m.in banki, spółki energetyczne, kolejowe. Chodzi m.in. o największe spółki energetyczne – PGE, Enea, Energa i Tauron oraz paliwowe – PKN Orlen, Grupa Lotos oraz Lotos Petrobaltic. MAP będzie również nadzorować PGNiG. Ze spółek górniczych projekt wymienia: Polską Grupę Górniczą, Jastrzębską Spółkę Węglową oraz Węglokoks.

MAP będzie kontrolować także Grupę Azoty oraz spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”. Ministerstwo będzie też nadzorować Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „Naftoport”. Pod nadzór MAP trafią też mniejsze spółki energetyczne: Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica oraz Elektrociepłownia „Będzin”.

Spółki zbrojeniowe w MAP

W projekcie znalazły się też spółki przemysłu lotniczego: Wojskowe Zakłady Lotnicze (WZL) z siedzibą w Łodzi, WZL z siedzibą w Bydgoszczy i WZL z Warszawy, a także Wojskowe Zakłady Łączności z siedzibą w Zegrzu, Wojskowe Zakłady Łączności z siedzibą w Czernicy oraz Wojskowe Zakłady Inżynieryjne z Dęblina.

Ministrowi temu mają również podlegać: Polski Holding Obronny z Warszawy oraz Stocznia Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni. Ministerstwo będzie też nadzorować Hutę Łabędy z siedzibą w Gliwicach, Hutę Stalowa Wola oraz spółkę Rosomak z siedzibą w Siemianowicach Śląskich.

Pod nadzór tego resortu trafią też takie spółki jak: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne z siedzibą w Warszawie, Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe z Warszawy, Wojskowe Zakłady Elektroniczne z siedzibą w Zielonce, Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o. z Warszawy oraz krośnieńska Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL- Krosno”.

Spółki lotnicze i transportowe w resorcie Jacka Sasina

Minister Aktywów Państwowych ma zarządzać spółkami lotniczymi i transportowymi. Z projektu wynika, że pod nadzór ministra Aktywów Państwowych trafią m.in. takie spółki, jak: Centralny Port Komunikacyjny, LOT Aircraft Maintenance Services, Polska Grupa Lotnicza, PKP Polskie Linie Kolejowe, Polbus-PKS, Polmo Gniezno, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Polonus”, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy.

Specjalne strefy ekonomiczne

Minister Jacek Sasin będzie nadzorował także dziesięć Specjalnych Stref Ekonomicznych. W projekcie wymieniono takie strefy, jak m.in.: Warmińsko-Mazurska SSE, Katowicka SSE, Łódzka SSE, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, czy Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”.

Uzdrowiska i spółki rolne

Minister aktywów ma wykonywać także prawa z akcji SP w spółkach rolnych oraz w uzdrowiskach. Chodzi o dwa uzdrowiska – Krynica-Żegiestów oraz Rabka.  Z kolei z przemysłu rolnego pod nadzór ministra Aktywów Państwowych trafi, np. Krajowa Spółka Cukrowa z siedzibą w Toruniu, Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach, Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy w Zielonej Górze, Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” z Legnicy i Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Giełda Elbląska”, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” w Radomiu oraz Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze w Gdańsku.

W projekcie znalazły się też Zakłady Mięsne „Pekpol Ostrołęka” w Ławach.

Ministrowi temu mają również podlegać: Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „ZEPTERZE” i Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno. Przypomnijmy, że Jacek Sasin został 15 listopada powołany na wicepremiera, ministra aktywów państwowych. Wcześniej mówiło się, że ten nowy resort będzie nosił nazwę – Ministerstwo Zasobów Narodowych.

Szczegółowy zakres działań ministra aktywów państwowych określiło rozporządzenie z 18 listopada 2019 r., z mocą wsteczną do 15 listopada. Zgodnie z rozporządzeniem, minister ten kieruje działami administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin. Minister sprawuje też nadzór nad WUG.

W tym resorcie został również osadzony pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa. Pełnomocnik, w porozumieniu z Ministrem Aktywów Państwowych, co pół roku musi przedstawiać Radzie Ministrów sprawozdanie ze swojej działalności. Pełnomocnik ma też obowiązek informować szefa resortu i premiera o wszystkich zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Aktywów Państwowych. Resort pokrywa także wydatki Pełnomocnika związane z pełnioną przez niego funkcją. (PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here