Ponad 3 mln zł dla badaczy w konkursie MINIATURA 5

1274

Łącznie niemal 3,2 mln zł otrzyma 77 naukowców na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne z rozstrzygniętego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) kolejnego etapu konkursu MINIATURA 5. Jego celem jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji wysokość finansowania wynosi od 5 tys. do 50 tys. zł na trwające do 12 miesięcy działanie.

W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce dofinansowanie uzyskało 20 działań o wartości ponad 570 tys. zł; w naukach ścisłych i technicznych: 23 działania o wartości ponad 970 tys. zł; zaś w naukach o życiu 34 działania o wartości ponad 1,6 mln zł – informuje NCN.

Dofinansowani naukowcy zajmą się takimi tematami jak: wpływ symulowanego promieniowania kosmicznego na jakość biomasy Chlorella vulgaris – potencjalnego źródła pożywienia dla astronautów; otrzymywanie fluorescencyjnych materiałów warstwowych na bazie nanoklastrów złota oraz analiza wewnętrznego ciśnienia w szybach zespolonych giętych 3D. Nie zabraknie również kwerend historycznych dotyczących, np. planowania przestrzennego w miastach Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku czy też analiz stricte współczesnych zjawisk, takich jak piractwo cyfrowe.

W konkursie MINIATURA o przyznanie środków mogą starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Nabór wniosków w konkursie jest prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do 30 września 2021 r. Całkowity budżet konkursu MINIATURA 5 wynosi 22 mln zł. Środki te rozdzielane są proporcjonalnie przez cały okres naboru, a wniosek może zostać zakwalifikowany do finansowania tylko wtedy, gdy mieści się w puli środków przeznaczonych na dany miesiąc.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało drugą listę rankingową w konkursie. Jest ona dostępna na stronie: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura5

PAP – Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here