Ponad 37 mln zł z NFOŚiGW na przywrócenie ciągłości ekologicznej na odcinkach Wisły, Soły i Skawy

1156

Odtworzenie historycznych korytarzy ekologicznych łączących Wisłę z jej dorzeczami z Sołą i Skawą zakłada projekt Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wartość przedsięwzięcia  przekracza 44 mln zł. Na jego realizację udzielone będzie wsparcie finansowe ze środków europejskich przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 37 mln zł. Projekt zasili także dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 6,7 mln zł.

Celem projektu jest poprawa stanu ekologicznego wód na odcinkach trzech rzek: Wisły, Soły i Skawy o łącznej długości 87,7 km. Prace przywrócą spójność sieci obszarów Natura 2000 oraz pozwolą odtworzyć historyczne korytarze ekologiczne łączące Wisłę z Sołą i Skawą. Beneficjent zaplanował udrożnienie 9 barier hydrotechnicznych zlokalizowanych na odcinku Wisły – pomiędzy ujściem Soły i Skawy, na części Skawy – od zapory Świnna Poręba do jej ujścia oraz na fragmencie Soły – od zapory w Czańcu do ujścia. Przewidziana w projekcie budowa tzw. przepławek pozwoli na swobodne migracje wodnych organizmów żywych, w tym różnych gatunków ryb słodkowodnych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w dorzeczu Wisły oraz w dolnych sektorach Soły i Skawy na terenie województwa małopolskiego, w granicach powiatów: bielskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego. Opracowanie dokumentacji projektowej zostanie przeprowadzone w najbliższych miesiącach i potrwa do końca 2019 r. Prace budowlane będą natomiast prowadzone od początku 2020 do końca 2022 r.

Dofinansowanie projektu umożliwia działanie 2.1 II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2010 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Jest ono wdrażane przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

NFOŚiGW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here