Porozumienie finansowe resortu nauki i austriackiego Instytutu Nauk o Człowieku

595

W sumie ponad 1 mln euro przekaże resort nauki w latach 2020-2022 austriackiemu Instytutowi Nauk o Człowieku na programy stypendialne dla polskich naukowców i warsztaty mentorskie dla ubiegających się o granty ERC. Umowę w tej sprawie podpisano 11 grudnia w Wiedniu. Jak poinformowało 13 grudnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), porozumienie podpisali, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz oraz prof. Shalini Randeria – rektor Instytutu Nauk o Człowieku.

Instytut Nauk o Człowieku (IWM) jest austriacką niezależną jednostką naukową w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Jego założycielem i pierwszym wieloletnim dyrektorem był polski uczony prof. Krzysztof Michalski, a wśród współzałożycieli byli ks. Józef Tischner oraz papież Jan Paweł II. Od 2015 r. funkcję rektora IWM pełni prof. Randeria.

Zgodnie z porozumieniem finansowym na lata 2020-2022 MNiSW zobowiązało się do finansowania IWM w wysokości około 380 tys. euro rocznie. Resort nauki wyjaśnia, że środki te posłużą do pokrycia części kosztów ogólnego funkcjonowania Instytutu, w tym konferencji i publikacji dotyczących m.in. dorobku ks. Józefa Tischnera, współczesnej gospodarki i współczesnych relacji europejskich (wsparcie finansowe w wysokości 300 tys. euro rocznie w okresie 2020-2022). Poza tym, zostanie sfinansowany program polskich stypendiów – junior fellowships oraz senior fellowships (wsparcie finansowe w wysokości odpowiednio: 112,5 tys. euro oraz 60 tys. euro w okresie 2020-2022). Finansowane też będą warsztaty mentorskie dla młodych naukowców ubiegających się o granty ERC – mentoring workshops (wsparcie finansowe w wysokości 60 tys. euro w okresie 2020-2022).

“Naszą intencją jest popularyzacja projektów wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku w Polsce. Dlatego też zdecydowaliśmy się zwiększyć swój udział finansowy w tym przedsięwzięciu z myślą o młodych i ambitnych polskich naukowcach” – powiedział podczas spotkania z prof. Shalini Randerią wiceminister Maksymowicz, cytowany w komunikacie.

Przypomniał, że w Polsce “prężnie działa wiele jednostek naukowych, badawczych (zwłaszcza niedawno powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz), przedsiębiorstw z potencjałem B+R”. „Jestem pewny, że mają wiele do zaoferowania instytutowi” – dodał.

Obecnie we współpracy ze strona polską IWM realizuje program stypendiów dla młodych naukowców, a także program mentorski w postaci warsztatów dla wnioskodawców zainteresowanych grantami European Research Council (ERC).

Współpraca z IWM – wymienia MNiSW – obejmuje także m.in. wspieranie projektów badawczych, konferencji, sympozjów, seminariów; wydawanie publikacji oraz przyznawanie stypendiów w celu wspierania mobilności studentów, doktorantów i naukowców; współfinansowanie realizowanych programów stypendialnych upamiętniających wybitnych polskich intelektualistów: The Jozef Tischner Fellowship oraz The Krzysztof Michalski Fellowship; zapewnienie odpowiedniego udziału polskich studentów, doktorantów i naukowców w oferowanych programach stypendialnych, badaniach, jak również działanie na rzecz zacieśniania współpracy polsko-austriackiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

PAP – Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here