Porozumienie polsko-tajwańskie o współpracy naukowej

1239

Rozwój wymiany akademickiej i współpracy pomiędzy uczelniami w zakresie nauki i badań – to główne cele podpisanego 27 lipca porozumienia o współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego pomiędzy Biurem Gospodarczym i Kulturalnym Tajpej w Warszawie, a Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej. Wizyta wiceministra Piotra Dardzińskiego wraz z delegacją na Tajwanie w czerwcu była okazją do podpisania porozumienia przez stronę polską, którą reprezentował dyrektor Warszawskiego Biura Handlowego w Tajpej Maciej Gaca. Dzisiaj porozumienie podpisała strona tajwańska.

Współpraca między ośrodkami naukowymi i centrami badawczymi

– Gospodarka Tajwanu jest jedną z najbardziej innowacyjnych na świecie, dlatego liczymy na prężny rozwój współpracy naukowej i gospodarczej – mówił wiceminister Piotr Dardziński. – Porozumienie pomiędzy biurami w Polsce i na Tajwanie jest istotnym krokiem, za którym pójdą konkretne wspólne projekty, od wymiany kadry, po tworzenie joint centres, start-upów i spółek spin off – dodał wiceminister Dardziński.

Bezpośrednio po uroczystym podpisaniu porozumienia odbyły się spotkania obu stron z przedstawicielami agencji wykonawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), a także Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z Wrocławia (PORT). Rozmowy dotyczyły przyszłej współpracy w dziedzinie innowacji, nauki oraz wymiany akademickiej.

Polska delegacja z wizytą na Tajwanie

W dniach 19-22 czerwca wiceminister Piotr Dardziński wraz z przedstawicielami resortu nauki, NCBR oraz PORT złożyli wizytę na Tajwanie. Wizyta obejmowała szereg spotkań z przedstawicielami szkół wyższych oraz wizyty studyjne w parkach technologicznych, a także dwustronne spotkania z przedstawicielami resortów nauki i edukacji.

Delegacja odwiedziła jeden z najlepszych uniwersytetów we wschodniej Azji – National Tsing Hua University w Hsinchu. Uczelnia wyróżnia się prowadzeniem zaawansowanych badań technologicznych służących współczesnej medycynie. Współpraca z uniwersytetem może być realizowana w obszarze wymiany naukowców czy tworzenia wspólnych „centrów doskonałości” (centers of excellence) w zakresie biotechnologii, nanotechnologii czy IT. Polska delegacja o możliwościach współpracy rozmawiała także na National Taipei University  of Technology, National Taiwan University of Science and Technology i National Chengchi University. Spotkania odbyły się także w instytutach, m.in. na Industrial Technology Research Institute (ITRI), który koncentruje na tworzeniu innowacji odpowiedzialnych za poprawę jakości życia społeczeństwa –
w takich obszarach jak smart living, quality health i sustainable environment.

Rozmowy dotyczyły także potencjalnej współpracy z Taichung Science Park & AI Robotics, specjalizującym się w mechanice precyzyjnej, optoelektronice, biotechnologii i recyklingu.

Nowe możliwości współpracy naukowej

Efektem wizyty polskiej delegacji na Tajwanie było podpisanie 22 czerwca porozumienia pomiędzy Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej a Biurem Gospodarczym i Kulturalnym Tajpej w Warszawie o współpracy w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego. Porozumienie po stronie polskiej podpisał dyrektor biura Maciej Gaca. Podpisanie porozumienia przez stronę tajwańską w Polsce stwarza nowe możliwości współpracy naukowej – pomiędzy jednostkami badawczymi, laboratoriami czy przedsiębiorstwami.

Źródło MNiSW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here