Porozumienie w sprawie Funduszu InvestEU

1391

Program InvestEU w latach 2021-2027 wesprze strategiczne, zrównoważone i innowacyjne inwestycje oraz rozwiąże problemy niedoskonałości rynku, niedostatecznego poziomu inwestycji i luk inwestycyjnych w docelowych sektorach. Parlament Europejski zakłada wygenerowanie ok. 400 miliardów euro na dodatkowe inwestycje. Firmy dotknięte kryzysem związanym z pandemią otrzymają pomoc.  Umożliwi  to realizację inwestycji, które do tej pory ciężko było sfinansować.

W poniedziałek, 7 grudnia wieczorem negocjatorom Parlamentu i Rady Europejskiej udało się osiągnąć porozumienie w sprawie nowego programu InvestEU, który wspiera inwestycje i ułatwia dostęp do funduszy. Zwracając uwagę na ryzyko problemów z wypłacalnością, w obliczu którego staje wiele firm podczas kryzysu wywołanego pandemią, posłowie prowadzący negocjacje z ramienia Komisji Budżetowej oraz Gospodarczej i Monetarnej nalegali na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych sytuacją.

Udało się również zagwarantować strategiczne inwestycje w sektorach produkcji leków oraz wyrobów i środków medycznych, kluczowych w dobie pandemii. Wsparta zostanie również wewnątrzunijna produkcja elementów i urządzeń technologii informacyjno-komunikacyjnych. Inwestycje w szczepionki przeciwko koronawirusowi firm BioNTech i Curevac z programu InvestEU możliwe będą dzięki podwalinom zbudowanym przez jego poprzednika, Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych.

Wsparcie dla zrównoważonych inwestycji

Negocjatorzy zgodzili się, że wsparcie pochodzące z programu InvestEU powinno zostać przeznaczone na zrównoważone inwestycje, które pozytywnie wpływają na środowisko, klimat i społeczeństwo. Wszystkie inwestycje mają hołdować zasadzie „nie czyń poważnych szkód”, co oznacza, że nie mogą one mieć negatywnego wpływu na środowiskowe i społeczne cele UE.

Ponadto, posłowie ustalili, że program InvestEU ma również przyczynić się do realizacji celu zainwestowania przynajmniej 30% unijnych funduszy na ochronę klimatu od 2027 roku.

Dodatkowe inwestycje o wartości ok. 400 miliardów euro

Zagwarantowane przez UE 26 miliardów euro (w cenach bieżących) ma uruchomić dodatkowe inwestycje o wartości 400 miliardów euro na terenie całej Unii i być przeznaczone na poniższe cele programowe:

1.Zrównoważona infrastruktura: 37,8 proc. (około 9,9 miliardów euro). 2. Badania, innowacja i cyfryzacja: 25,1 proc. (około 6,6 miliardów euro). 3. MŚP: 26,4 proc. (około 6,9 miliardów euro). 4. Inwestycje społeczne i umiejętności: 10,6 proc. (około 2,8 miliardów euro).

Ponadto, Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który wesprze wdrożenie programu InvestEU, otrzyma dodatkowe 375 milionów euro.

Cytaty

 José Manuel Fernandes (EPP, Portugalia), negocjator z ramienia Komisji Budżetowej: „InvestEU zwiększy ilość inwestycji, przyczyni się do stworzenia lepszych miejsc pracy, zwiększy konkurencyjność i produktywność, jednocześnie promując terytorialną spójność i integrację. Udało nam się przyjąć rozwiązanie, które poprawi wypłacalność małych i średnich przedsiębiorstw i uratuje od upadku firmy dotknięte kryzysem wywołanym pandemią”.

Irene Tinagli (S&D, Włochy): negocjatorka z ramienia Komisji Gospodarczej i Monetarnej: „Do odbudowy gospodarki potrzebne są nie tylko środki publiczne, ale także prywatne. Dzięki InvestEU uda się zainwestować w kluczowe dla UE projekty kwotę około 400 miliardów euro. Jestem szczególnie dumna z faktu, że udało nam się zawrzeć w porozumieniu inwestycje w infrastrukturę społeczną, przeznaczyć znaczną cześć wsparcia dla MŚP oraz zaoferować wsparcie kapitałowe firmom najciężej dotkniętych przez pandemię. A wszystko to przy jednoczesnym zadbaniu o to, żeby wysokie standardy UE dotyczące środowiska zostały zachowane”.

Kolejne kroki

Porozumienie, które udało się wypracować negocjatorom Parlamentu, musi zostać zatwierdzone przez Komisję Gospodarczą i Monetarną oraz Komisję Budżetową, a następnie przyjęte w drodze głosowania plenarnego. Rada Europejska musi również zaakceptować umowę. (PE)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here