Porozumienie wodorowe

1219

Zwiększenie roli wodoru w polskiej gospodarce to obecnie największe wyzwanie zarówno dla przedstawicieli podmiotów publicznych, naukowych, jak i polskich przedsiębiorstw. Chcąc przyczynić się do rozwoju tego sektora, firma Sescom oraz SES Hydrogen zawarła wraz z  innymi przedstawicielami polskiego rynku wodorowego, z udziałem resortu klimatu, Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusza Zyski – Polskie Porozumienie Wodorowe.

Polska jest obecnie jednym z największych producentów wodoru w Europie – odpowiada za około 14% jego łącznej produkcji. Nasz potencjał naukowy i gospodarczy umożliwia jednak wzmożenie działań w tym obszarze. Sescom oraz SES Hydrogen z grupy Sescom zawarły z innymi przedstawicielami polskiego rynku wodorowego Polskie Porozumienie Wodorowe, zobowiązując się tym samym do wspierania Polskiej Strategii Wodorowej oraz podjęcia działań mających na celu integrację środowisk zaangażowanych w rozwój gospodarki wodorowej, wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących technologii oraz możliwości wykorzystania wodoru w krajowej energetyce, przemyśle i transporcie.

Wypracowane porozumienie ma umożliwić sprawne budowanie polskiej gospodarki wodorowej. W ramach porozumienia podjęte zostaną prace nad wzmocnieniem roli wodoru, wdrożenie go jako paliwa dla transportu oraz przygotowanie nowych regulacji dla rynku wodoru. Wodór może stać się więc jednym z głównych elementów transformacji energetycznej w Polsce.

Aby tak się stało, konieczne jest zintensyfikowanie działań w obszarze produkcji zero-emisyjnego wodoru zielonego i zwiększenie  jego udziału w miksie energetycznym.. Co więcej, rozwój sektora wodorowego w najbliższych latach wpłynie realnie na znaczące ograniczenie przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i wypełnienie wysokich celów klimatycznych stawianych przez Komisję Europejską oraz Porozumienie Paryskiepowiedział Sławomir Halbryt, prezes zarządu Sescom oraz SES Hydrogen.

Cieszymy się, że jesteśmy częścią inicjatywy, która wspiera budowę polskiej gospodarki wodorowej. Jako przedstawiciel biznesu w obszarze technologii wodorowych wierzymy, że możliwe jest stworzenie w Polsce stabilnego i silnego rynku wodoru w oparciu o zeroemisyjny zielony wodór, którego rozwój umożliwi nie tylko osiągnięcie redukcji emisji pochodzących ze wszystkich sektorów, ale także zapewni wzrost gospodarczy kraju i osiągnięcie pozycji jednego
z liderów rynku w Europie
dodaje Mateusz Sołtysiak, Partner Zarządzający w SES Hydrogen.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here