Nowe funkcje systemu ELA

640

Z najnowszych danych systemu ELA wynika, że dyplom jest ceniony na rynku pracy. Absolwenci, którzy uzyskali dyplom częściej doświadczają pracy, charakteryzuje ich niższe ryzyko bezrobocia, a ich zarobki są porównywalne lub wyższe od osób, które porzuciły studia.

Najnowsze aktualizacje systemu OPI pozwalają także na zobrazowanie sytuacji zawodowej i edukacyjnej studentów, umożliwiają opis aktywności zawodowych i procesów kształcenia doktorantów oraz stanowią wsparcie dla uczelni aplikujących do rankingów międzynarodowych. Nowe funkcje ELA dostępne są dla wszystkich za darmo od 24 listopada 2022 r.

ELA, to obok systemów POL-on, RAD-on i platformy edukacyjnej NAVOICA, jst jednym z najbardziej popularnych narzędzi OPI. Dodawane są do niego nowe funkcje, służące społeczności akademickiej, uczelniom oraz twórcom polityk edukacyjnych i ekspertom rynku pracy. Najnowsze aktualizacje potwierdzają, że dyplom ukończenia studiów jest cenny i nie warto porzucać kształcenia przed jego zdobyciem.

– Absolwenci studiów nie tylko zazwyczaj lepiej zarabiają, ale także mają mniejsze ryzyko bezrobocia – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji. Korzystniejszą sytuację absolwentów na rynku pracy w przypadku studiów I stopnia potwierdzają Względne Wskaźniki Bezrobocia i Względne Wskaźniki Zarobków. O ile w pierwszych dwóch latach po uzyskaniu dyplomu absolwenci studiów I stopnia mają wyższe ryzyko bezrobocia, to już w trzy lub więcej lat, Względny Wskaźnik Bezrobocia (WWB) spada znacznie poniżej wartości otrzymanej dla osób, które porzuciły studia.

Natomiast Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ) jest wyższy w przypadku absolwentów z dyplomem już od pierwszego roku po dyplomie, a w trzecim i w czwartym roku absolwenci z dyplomem zarabiają niemal dwukrotnie więcej niż osoby, które porzuciły studia. Nieco mniejsze różnice, ale nadal na korzyść absolwentów z dyplomem, występują wśród osób, które rozpoczęły studia II stopnia, dodaje.

Absolwenci z dyplomem, o ile mają wyższe ryzyko bezrobocia w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, to już od drugiego roku ich ryzyko bezrobocia znacząco spada.

– Zarobki absolwentów i osób, które porzuciły studia są zbliżone w ciągu pierwszych trzech lat po dyplomie, ale już w czwartym roku zarabiają nieco więcej niż ci, którzy porzucili studia – mówi dr hab. Mikołaj Jasiński, ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji.  Osoby, które porzuciły studia mają większe ryzyko bezrobocia. Również w poszczególnych dziedzinach widzimy, że ryzyko bezrobocia, szczególnie od trzeciego roku po uzyskaniu dyplomu jest znacząco niższe wśród absolwentów z dyplomem, niż wśród osób, które porzuciły studia.

Nowe funkcje systemu ELA

Jesienna aktualizacja systemu ELA koncentruje się na trzech celach: opisie sytuacji zawodowej i edukacyjnej studentów, opisie aktywności zawodowych i procesów kształcenia doktorantów oraz wsparciu informacyjnym uczelni aplikujących do rankingów międzynarodowych. W jesiennej odsłonie tegorocznej edycji ELA pojawia się kolejny typ raportów, dotyczący aktywności zawodowej studentów. Raport ten składa się z trzech sekcji. Pierwsza sekcja zawiera informacje o aktywności studentów na rynku pracy na kolejnych latach studiów. Druga część raportu poświęcona jest rynkopracowym uwarunkowaniom modyfikacji ścieżek kształcenia studentów. Wskaźniki charakteryzujące aktywność studentów na rynku pracy przedstawiane są w tej sekcji w okresie roku akademickiego, w którym nastąpiły poszczególne typy modyfikacji ścieżek kształcenia. Trzecia część raportu zawiera natomiast porównanie rezultatów na rynku pracy osiąganych po dropoucie i po uzyskaniu dyplomu. Wskaźniki aktywności zawodowej przedstawione w tej sekcji pozwalają na porównanie wyjścia na rynek pracy osób, które ukończyły edukację dyplomem i tych, którzy porzucili studia.

Charakterystyka ścieżek kształcenia doktorantów i ich aktywności zawodowej podczas przygotowywania rozprawy doktorskiej stanowi dopełnienie opisu społeczności akademickiej przez system ELA. W ramach nowej sekcji udostępnione są dwa typy raportów: „Ścieżki kształcenia doktorantów” oraz „Aktywność zawodowa doktorantów”. Raporty te prezentują wyniki na czterech poziomach: ogólnopolskim, poszczególnych dziedzin kształcenia w skali całego kraju, poszczególnych placówek kształcących doktorantów oraz poszczególnych dziedzin kształcenia w ramach tych placówek.

Aby ułatwić uczelniom aplikowanie do międzynarodowych rankingów, eksperci OPI udostępnili również informacje, przedstawione w postaci zintegrowanych wskaźników gotowych do wprowadzenia do formularzy rankingowych. W obecnej edycji udostępnione są wskaźniki wykorzystywane przez trzy najlepiej rozpoznawane rankingi międzynarodowe: Ranking szanghajski (Global Research University Profiles), QS World University Rankings i QS Graduate Employability Ranking oraz U-Multirank.

Sławomir Rybka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here