Posłowie za ograniczeniem cen rozmów w UE i za systemem połączeń alarmowych

1133

Posłowie przyjęli pakiet telekomunikacyjny ograniczający ceny połączeń w UE, wspomagający rozwój superszybkiej sieci 5G do 2020 oraz system połączeń alarmowych.  Parlament Europejski potwierdził  14 listopada nieformalne, czerwcowe porozumienie z Radą w sprawie Europejskiego Kodeksu Łączności, 584 głosami do 42, z 50 wstrzymującymi się od głosu. A także porozumienie w sprawie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), 590 głosami do 63, z 23 wstrzymującymi się od głosu.

Nowe przepisy zapewnią obywatelom szybką łączność oraz bezpieczeństwo i przystępność cenową połączeń w UE, zapewniając jednocześnie operatorom telekomunikacyjnym niezbędną przewidywalność w celu zwiększenia inwestycji w szybki Internet.

Taniej i szybciej oraz bezpieczniej dla użytkowników smartfonów

Polityka Roam Like at Home położyła kres opłatom roamingowym w 2017 roku. Nowe przepisy nakładają na kraje UE górny limit w wysokości 19 centów i 6 centów za wiadomości tekstowe (SMS) od 15 maja 2019 roku, dzięki czemu każdy będzie mógł mieć kontakt z bliskimi w innych państwach UE.

Lepszą ochronę zapewniono również użytkownikom smartfonów, w tym użytkownikom usług internetowych (Skype, WhatsApp itp.) oraz wzmocniono wymogi bezpieczeństwa, w tym szyfrowania. Wprowadzono prawo do zachowania numeru telefonu przez okres do jednego miesiąca po rozwiązaniu umowy oraz prawo do zwrotu niewykorzystanego przedpłaconego kredytu po rozwiązaniu umowy, a także prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia lub nadużycia przy zmianie numeru.

Ponadto, państwa członkowskie będą musiały ułatwić rozwój sieci 5G, poprzez udostępnienie spektrum radiowego odpowiedniego dla 5G od 2020, aby osiągnąć cel „mapy drogowej UE dla 5G„, jakim jest posiadanie sieci 5G w co najmniej jednym dużym mieście w każdym państwie UE do 2020 roku.

“Odwrotny numer 112”

W przypadku wystąpienia poważnej sytuacji kryzysowej lub katastrofy, obywatele w jej obszarze muszą zostać powiadomieni za pomocą wiadomości SMS lub aplikacji mobilnych. Państwa członkowskie będą miały 42 miesiące na wprowadzenie systemu po wejściu dyrektywy w życie.

Większa przewidywalność dla operatorów telekomunikacyjnych

W celu osiągnięcia niezbędnego poziomu inwestycji w infrastrukturę oraz w sieci 5G, dla zaspokojenia potrzeb w zakresie łączności, nowe prawodawstwo oferuje lepszą przewidywalność inwestycji oraz promuje podział ryzyka i kosztów między operatorów telekomunikacyjnych.

Kolejne kroki

Po ostatecznym zatwierdzeniu przez Radę państwa członkowskie będą miały dwa lata na przyjęcie ustawodawstwa krajowego w celu wdrożenia dyrektywy. Pułapy cenowe wejdą w życie 15 maja 2019 roku.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here