Pośrednicy kredytowi wnioskują o umorzenie opłat z tytułu kosztów nadzoru

1232

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o zmniejszenie wysokości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego. Branża, która by przetrwać, przechodzi w okresie pandemii wymuszoną, głęboką restrukturyzację, przy drastycznym, bo nawet 70 proc. spadku przychodów, wnosi do ustawodawcy i nadzorcy o zrozumienie sytuacji i wsparcie, bez którego może utracić płynność.

Na skutek pandemii wywołanej wirusem COVID-19 sytuacja branży pośrednictwa kredytowego jest krytyczna i najtrudniejsza od października 2008 roku. W okresie koronakryzysu nastąpiło istotne ograniczenie akcji kredytowej przez banki, z perspektywą dalszego drastycznego pogorszenia sytuacji. Z obawy przed ryzykiem zarażenia wirusem następuje rezygnacja przez klientów z odbywania spotkań z ekspertami finansowymi, a specyfika kredytu hipotecznego powoduje, że praktycznie cały proces jego oferowania i uruchamiania odbywa się, zgodnie zresztą z oczekiwaniami klientów, podczas bezpośrednich spotkań. Sytuacja sektora kredytowego i poważne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania branży pośrednictwa kredytowego wymagają podjęcia specjalnych działań celem ochrony finalnych odbiorców usług kredytu hipotecznego. Uzasadniało to wystąpienie przez ZPF z prośbą do Ministerstwa Finansów o zmniejszenie wysokości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego.

– Cieszymy się, że ustawodawca zdecydował się podjąć dialog z rynkiem pośrednictwa kredytowego. Obawiamy się jednak, że propozycja obniżenia wyłącznie zaliczki, a nie finalnej stawki, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji rynkowej, jest niewystarczająca. Obecnie, wyznaczane kryzysem warunki rynkowe oraz ryzyko ich pogarszania w najbliższych miesiącach, uzasadniają merytorycznie nasz wniosek – wyjaśnia  mec. Marcin Czugan, wiceprezes ZPF.

ZPF wnosi o zmianę zapisów i ma nadzieję, że Ministerstwo Finansów przychyli się do naszych postulatów. Pozwoliłoby to nie tylko uniknąć ryzyka utraty płynności finansowej w przypadku wielu podmiotów. Warto bowiem podkreślać pozytywną rolę, jaką może mieć do odegrania ten sektor usług finansowych. – Jego prawne funkcjonowanie było i zapewne nadal będzie istotne dla poprawy koniunktury, wspieranej przez kredyty, w sektorach budowlanym i mieszkaniowym, demokratyzując dostęp Polaków do własności. To jeden z elementów pozytywnego planu odbudowy polskiej gospodarki i przyśpieszania tak oczekiwanego przez wszystkich jej powrotu do równowagi – dodaje  Marcin Czugan.

Alternatywnym rozwiązaniem, proponowanym przez przedstawicieli branży jest wprowadzenie możliwości uiszczenia – do końca października 2020 r. – opłaty za nadzór wg dotychczasowej stawki, to jest 0,15 proc. (zamiast 0,3 proc.) sumy przychodów z działalności pośrednictwa kredytu hipotecznego.

– Absolutnie nie uchylamy się od obowiązku zapłaty za nadzór, chcemy jedynie zrozumienia obecnej sytuacji i czasowego obniżenia stawek, mając jednocześnie nadzieję, że sytuacja w przyszłym roku wróci do normy i podmioty nadzorowane będą mogły uiszczać koszty nadzoru w pełnej wysokości ­– podsumowuje wiceprezes ZPF.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here