Postęp cywilizacyjny zależy od inżynierów

1376

Gospodarzem inauguracji polskich obchodów Światowego Dnia Inżyniera była Politechnika Poznańska. 4 marca obchodzony będzie corocznie przez międzynarodową społeczność techniczną na wniosek Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations). Decyzję taką podjęto podczas Światowego Kongresu Inżynierów (WEC – World Engineers Convention), który odbył się w listopadzie 2019 r. w Melbourne (Australia). Tegoroczny 4 marca był obchodzony jako Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development).

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT poparła tę inicjatywę i zadeklarowała czynne włączenie się w obchody. Inauguracja w Poznaniu zgromadziła szerokie grono przedstawicieli różnych środowisk inżynierskich z uczelni technicznych, instytutów badawczych oraz biznesu i gospodarki.

Uroczystość otworzył prof. dr. hab. inż. Tomasz Łodygowski – rektor Politechniki Poznańskiej. Następnie Łukasz Mikołajczyk – wojewoda wielkopolski, przekazał zebranym i organizatorom uroczystości przesłanie premiera Mateusza Morawieckiego, w którym czytamy: Głównym organizatorem obchodów Dnia Inżyniera w Polsce jest Federacja SNT-NOT. Prezes Federacji -Ewa Mańkiewicz-Cudny, poinformowała o celach, dla jakich ruch stowarzyszeniowy organizuje obchody tego Dnia, jako nie tylko promocji inżynierii jako kariery zawodowej, ale także rozmów o wyzwaniach stojących przed zawodem inżyniera i podniesieniu poziomu świadomości społecznej na temat znaczenia działań technicznych i ich twórców w życiu społeczeństwa i pojedynczego człowieka.

Kolejnymi mówcami byli prof. dr. hab. inż. Jan Szmidt – rektor Politechniki Warszawskiej, a także pPrzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i prof. dr. hab. inż. Tadeusz Słomka – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Krótką informację o działaniach resortu oraz życzenia z okazji Światowego Dnia Inżyniera przekazał Robert Nowicki – podsekretarz stanu w Ministerstwo Rozwoju. Podczas uroczystości inauguracyjnej prof. dr. hab. inż. Teofil Jesionowski – prorektora ds. edukacji ustawicznej zaprezentował Politechnikę Poznańską, a Kazimierz Pawlicki – prezes Rady FSNT-NOT w Poznaniu jej działalność i zamierzenia na przyszłość. Prof. dr. hab. inż. Jerzy Barglik – prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce poinformował o działalności Akademii. Następnie prof. dr. hab. inż. Józef Gawlik, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wygłosił wykład pt. „Polski Inżynier na przestrzeni dziejów”. Inaugurację zakończył wykład prof. dr. hab. inż. Romana Słowińskiego – wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, pracownika naukowego Politechniki Poznańskiej nt. roli sztucznej inteligencji w przyspieszeniu badań naukowych i innowacji technologicznych”

Inauguracji w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej towarzyszyła wystawa Archiwum Techniki oraz stoiska studenckich kół naukowych z projektami inżynierskimi. (JK)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here