Potencjał i możliwości rozwoju biogospodarki w Polsce

2716

Biogospodarka jest przemysłem bazującym na surowcach pochodzenia biologicznego i biotechnologii. To stosunkowo nowe pojęcie nabiera coraz większego znaczenia w rozwoju państw i regionów. Unia Europejska dostrzega ten sektor i buduje strategię rozwoju której podstawą jest biogospodarka. Polska jest potentatem w produkcji takiej żywności i ma duże zasoby biologiczne, żeby stać się ważnym punktem na biogospodarczej mapie Europy. Jednakże, potrzebna jest strategia, edukacja, innowacje i konkretne działania.

Potwierdza to najnowszy raport Bio-based Industries Consortium (BIC), który wskazuje, że Polska, która nie opracowała jeszcze strategii rozwoju biogospodarki ma duży potencjał i możliwości w tym zakresie. Przemysł bazujący na biotechnologii jest ważnym elementem polskich strategii inteligentnej specjalizacji. List intencyjny podpisany przez BIC, BBI JU oraz osiem polskich województw świadczy, że polskie władze aktywnie promują synergię i działania w tym obszarze.

Biogospodarka w Polsce skupia się wokół tradycyjnych sektorów: rolnictwa, leśnictwa i przetwórstwa spożywczego. Jest to ważna gałąź krajowej gospodarki, odpowiedzialna za niemal 20 proc. zatrudnienia oraz 10 proc. całkowitej wielkości produkcji. Polska jest na siódmym miejscu w Europie jeśli chodzi o wartość sektora rolniczego (w czołówce są Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania) i zajmuje czwarte miejsce wśród krajów UE w produkcji rzepaku. Rolnictwo w Polsce jest głównym źródłem biomasy – 76 proc. biomasy pochodzi właśnie z tego sektora. Biogospodarka odgrywa w Polsce coraz większą rolę i stanowi istotny element Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

 

Produkcja bazująca na biotechnologii w znaczącym stopniu zależy od innowacji, dlatego Polska powinna podjąć w tym obszarze szereg strategicznych zadań. Niewystarczające działania w tym zakresie mogą być związane z małą wiedzą na temat potencjału bioprzemysłu oraz inicjatyw prowadzonych przez takie organizacje jak BIC i BBI JU, które nie tylko promują, ale również wspierają rozwój biogospodarki.

 

“Przygotowany przez nas raport pokazuje ogromny potencjał rozwoju biogospodarki w Polsce. Polska jest w trakcie przygotowania narodowej strategii rozwoju w tym obszarze. BIC i BBI JU chcą aktywnie współpracować z lokalnymi partnerami w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju i wykorzystania potencjału europejskiej biogospodarki.” powiedział Dirk Carrez, dyrektor generalny BIC.

Jeszcze w tym roku przedstawiony zostanie plan działania, który ma pomóc w rozwoju bioprzemysłu w Polsce. W lipcu 2018 r. podczas wizyty w Polsce przedstawiciele BIC będą budować świadomość potencjału biogospodarki i integrować uczestników tego rynku. Zgodnie z planem koordynacji i wsparcia, BBI JU planuje jeszcze w tym roku opublikowanie analogicznych raportów dla krajów bałtyckich, zaś do połowy 2020 roku pod lupę zostanie wziętych 5 kolejnych krajów europejskich.

O Bio-based Industries Consortium

Bio-based Industries Consortium (BIC) jest organizacją non-profit z siedzibą w Brukseli. Reprezentuje prywatny sektor w inicjatywie Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), powstałej w ramach parterstwa publiczno-prywatnego (PPP) z Komisją Europejską. Projekt o wartości 3,7 miliarda euro ma wspierać inwestycje w innowacyjne technologie i rozwiązania, które umożliwią wytwarzanie wysokiej jakości bioproduktów, a także w projekty badawcze i promocję biogospodarki.

BIC tworzy szerokie partnerstwo skupiające sektor rolny, rolno-spożywczy, leśny, celulozowo-papierniczy, chemiczny, energetyczny oraz inne sektory produkcyjne. Z ponad 200 członkami, w tym dużymi firmami, MŚP, klastrami MŚP, RTO, uniwersytetami, platformami technologicznymi i stowarzyszeniami w całej Europie, BIC stanowi unikatową platformę dla międzysektorowych i multidyscyplinarnych badań i ekspertyz dotyczących przemysłu opartego na biotechnologiach.

Suzy Renckens
BIC Communications & Stakeholder Relations

http://biconsortium.eu

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here