Potrójny sukces rekrutacyjny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

1321

Łączenie potencjału nauk społeczno  –  humanistycznych z innowacyjnym podejściem do dydaktyki i sfery badawczej to wyjątkowy atut Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zainteresowanie studiami na tej uczelni jest bardzo duże. W pierwszym etapie rekrutacji na najbardziej popularne i oblegane kierunki zgłosiło się o ponad 30 proc. więcej kandydatów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Prawdziwą sensacją okazał się jednak nowoutworzony kierunek lekarski. O sto miejsc przygotowanych dla studentów na wydziale medycznym rywalizuje prawie ponad 1500 kandydatów. 

 Szansę na indeks mają osoby z najlepszymi wynikami z egzaminu dojrzałości o  najwyższej liczbie uzyskanych punktów, jak również laureaci olimpiad tematycznie związanych z obszarem nauk medycznych. Kryteria rekrutacji nie odbiegają  od zasad powszechnie stosowanych na innych publicznych uczelniach. Opracowany program kształcenia łącząc zajęcia teoretyczne i praktyczne, w nowoczesny sposób traktuje nauczanie z zakresu nauk medycznych. Uwzględnia między innymi osiągnięcia dotyczące nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i terapii z wykorzystaniem wiedzy z dziedziny genomiki, proteomiki, metabolomiki, zastosowań medycznych zaawansowanych technologii cyfrowych, trójwymiarowego obrazowania (3D), itd. Jednocześnie, program ten wpisuje się w ideę humanizacji medycyny i holistycznego podejścia lekarza do pacjenta. Emocje i psychika mają bowiem bardzo duży wpływ na stan zdrowia i leczenie chorych.

UKSW posiada duży potencjał naukowy, technologiczny i intelektualny w dziedzinie nauk informatycznych, nauk z obszaru Life science, a także humanistycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych. Uczelnia była jednym z pierwszych uniwersytetów w Polsce, który przed kilkoma laty stworzył bardzo nowoczesne centrum cyfrowe dla humanistyki i nauk społecznych. Teraz buduje multidyscyplinarne centrum badawcze cyfrowej nauki  i technologii w Dziekanowie Leśnym, z myślą  o cyfrowej medycynie i gospodarce. To centrum ruszy już wkrótce. Prowadzone będą tam również prace badawcze nad nowatorskimi rozwiązaniami dla sektora energetycznego i przemysłowego. Partnerami uczelni w tym ogromnym przedsięwzięciu  są KGHM Polska Miedź i Polska Grupa Energetyczna (PGE). Dynamiczny rozwój uczelni połączony jest silnie z obszarem współpracy nauki z biznesem w dziedzinie szeroko pojętej innowacji.

Nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe,  doskonale wyposażone laboratoria badawcze i autorytet kadry akademickiej  motywują także wielu obcokrajowców do studiowania na UKSW. Są gwarancją wysokiego standardu interdyscyplinarnego  kształcenia studentów na ponad 40 kierunkach  w 11 wydziałach.

W pierwszym etapie tegorocznej rekrutacji  na studia stacjonarne I stopnia i magisterskie, oprócz kierunku lekarskiego, najwięcej chętnych zgłosiło się na psychologię (14 osób na jedno miejsce) i ekonomię (9).  W dalszej kolejności jest administracja (ok. 7 osób na jedno miejsce), prawo (ponad 6), prawie tyle samo chętnych zgłosiło się na stosunki międzynarodowe i informatykę. Dużym powodzeniem cieszy się też uruchomione w tym roku pielęgniarstwo (ponad 5 osób). Podobna liczba od  ok. 4 do 5 kandydatów na jedno miejsce jest na filologię włoską, pedagogikę, dziennikarstwo, socjologię, komunikację medialno-kulturową, filologię polską i na kierunek człowiek w cyberprzestrzeni. Niewiele mniej na  bezpieczeństwo wewnętrzne, kulturoznawstwo, europeistykę, chemię, ochronę środowiska.

Szczegółowe informacje dotyczące liczby osób na jedno miejsce i progów punktowych w rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia i na jednolite studia magisterskie są dostępne na  stronie https://rekrutacja.uksw.edu.pl/node/427

(JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here