Powikłania cukrzycowe są śmiertelnie groźne dla pacjentów

896

Aż 8 na 10 pacjentów z cukrzycą ma powikłania sercowo-naczyniowe,  bardzo groźne dla zdrowia i życia. Choroba jest często bagatelizowana,  ponieważ przebiega bez wyraźnych objawów np. bólowych. Na cukrzycę cierpi w Polsce ok. 5 mln osób. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 10 lat śmiertelność z powodu powikłań kardiologicznych spowodowanych tym przewlekłym schorzeniem wzrośnie o sto procent.

 Jest to ogromny problem społeczny,  który skłonił Polską Unię Organizacji Pacjentów do powołania Koalicji Serce dla Cukrzycy. Współtworzą ją organizacje pacjentów kardiologicznych i diabetologicznych.  Koalicja prowadzi intensywne działania zmierzające do poprawy  opieki nad osobami z cukrzycą i powikłaniami sercowo-naczyniowymi. – Jedną z pierwszych naszych inicjatyw było przeprowadzenie na przełomie maja i czerwca br. badania ankietowego, skierowanego do osób chorujących na cukrzyce oraz do ich opiekunów – informowała  Beata Ambroziewicz, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów podczas konferencji prasowej 24 lipca, na której zaprezentowano wnioski z raportu „Zapobieganie i leczenie powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy typu 2 – perspektywa polskiego pacjenta.

Z raportu wynika, że chorzy na cukrzycę, u których doszło do powikłań sercowo – naczyniowych żyją średnio o 12 lat krócej. Najgroźniejsze są choroby tętnic obwodowych, niewydolność  i zawał serca oraz udar mózgu, które stanowią  ok. 70 proc. powikłań w schorzeniach diabetologicznych.   Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała, że z powodu cukrzycy i jej powikłań zmarło w Polsce w 2016 r. ponad 32 tys. osób.

– Za 18 tys. zgonów z powodu cukrzycy, odpowiadały powikłania sercowo-naczyniowe – skomentował  prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz. – Do tego trzeba doliczyć 80 tys. osób, które z powodu cukrzycy i jej powikłań hospitalizowano i u których rozwija się postępujące inwalidztwo na skutek np. dużych amputacji stopy.

Raport ukazuje sytuacje pacjentów diabetologicznych oraz potrzeby i oczekiwania co do standardu leczenia cukrzycy. Wśród najważniejszych wniosków wymienić można m.in.: pilną potrzebę wprowadzenia  kompleksowego systemu opieki zdrowotnej dla chorych z cukrzycą, poprawę dostępu do badań diagnostycznych, nowoczesnych terapii i leków oraz  dostępu do specjalistów.

– Cały obszar związany z profilaktyką i leczeniem cukrzycy oraz jej powikłań wymaga podjęcia wielu działań systemowych  – przekonywał Marek Kustosz, prezes Instytutu Człowieka Świadomego.-  Niezmiernie ważna jest edukacja od początku zdiagnozowania choroby przez lekarza rodzinnego lub diabetologa. Pacjent powinien wiedzieć, że cukrzyca jest choroba przewlekłą, postępującą z możliwością wystąpienia licznych powikłań, dlatego nie można jej lekceważyć.

Eksperci zapewniali, że najważniejszym celem opieki nad pacjentem z cukrzycą typu 2, powinno być zapobieganie powikłaniom, w tym najczęściej występujących sercowo-naczyniowych. Od tego zależy poprawa jakości i długości życia osób chorych na cukrzycę. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości w tym zakresie.

Eksperci są zgodni, że wśród koniecznych zmian najważniejsze jest ułatwienie chorym dostępu do refundacji nowoczesnych terapii, wprowadzenie koordynowanej opieki i współpracy specjalistów z różnych dziedzin w zakresie leczenia pacjentów z cukrzycą oraz zaangażowanie chorych i ich rodzin w proces leczenia.

Więcej informacji na temat kampanii oraz raportu Serce dla Cukrzycy można znaleźć na stronie  www.obywateledlazdrowia.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here