Powołano Polskie Towarzystwo Ekologiczne

1458

Polskie Towarzystwo Ekologiczne (PTEKol) powołano podczas zjazdu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Ma ono na celu rozwijanie i propagowanie ekologii jako dziedziny nauki oraz wspieranie jej stosowania w praktyce. Będzie kontynuowało i rozwijało działania wcześniejszego towarzystwa o tej nazwie. Do towarzystwa mogą należeć osoby prowadzące działalność naukową lub edukacyjną w dziedzinie ekologii. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

Pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Ekologicznego wybrany został profesor Uniwersytetu Warszawskiego Wiktor Kotowski, a członkami zarządu przedstawiciele różnych krajowych ośrodków naukowych – poinformowano w przesłanej informacji prasowej.

„Ekologia jako nauka jest narzędziem zrozumienia świata przyrody, który dzielimy z milionami innych gatunków. W dobie kryzysu relacji człowieka z przyrodą i postępujących zagrożeń środowiska wywołanych naszą działalnością ekologia ma szczególne misje do spełnienia: od opisu funkcjonowania przyrody, przez przewidywanie reakcji gatunków i ekosystemów na zmiany środowiska, po poszukiwanie rozwiązań i wyznaczanie ścieżek zrównoważonego rozwoju. Jako założyciele Polskiego Towarzystwa Ekologicznego, mamy nadzieję, że – poprzez integrację naszego środowiska naukowego oraz wkład w kształcenie młodych badaczy – stowarzyszenie to przysłuży się do lepszego wypełniania tych misji” – powiedział prezes PTEKol, cytowany w komunikacie prasowym.

Działalność Towarzystwa będzie kontynuacją i rozwinięciem działań wcześniejszego towarzystwa o tej nazwie, które działało w latach 90. XX wieku i na początku wieku XXI. Reaktywowane Towarzystwo, obok misji integrowania środowiska naukowców zajmujących się ekologią, stawia sobie za cel wspieranie stosowania tej dziedziny wiedzy w praktyce oraz pełnienie funkcji doradczych i konsultacyjnych związanych z szeroko pojętą ekologią. Jak podkreślają założyciele, szczególnie istotnym kontekstem działania Polskiego Towarzystwa Ekologicznego są współczesne wyzwania związane z degradacją środowiska naturalnego i zmianami klimatycznymi.

PAP – Nauka w Polsce

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here