Prawie 3 mld zł w obligacjach już w uczelniach

1424

Niemal 140 uczelni otrzymało właśnie 2,9 miliarda zł w obligacjach skarbowych. Pieniądze z wykupu obligacji będą mogły być przeznaczone na inwestycje lub na spłatę kredytów inwestycyjnych. To kolejne finansowe wsparcie, jakie trafiło do uczelni w związku z wdrażaniem Konstytucji dla Nauki – reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

– Dzięki obligacjom 136 uczelni z całej Polski będzie mogło spełnić swoje dodatkowe potrzeby inwestycyjne związane z rozwojem – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – W ustawie szeroko zdefiniowaliśmy te potrzeby. Środki będą mogły być przeznaczone nie tylko na realizację inwestycji, ale również na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów inwestycyjnych – dodał.

Środki z wykupu obligacji to dodatkowy zastrzyk finansowy dla wszystkich uczelni – akademickich, zawodowych, a także medycznych, morskich, artystycznych i wojskowych. Termin ich wykupu został ustalony na 25 maja 2021 roku. Do tego czasu uczelnie mogą nimi rozporządzać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wprowadzających Konstytucję dla Nauki oraz w liście emisyjnym ministra finansów. Łączna wartość nominalna obligacji skarbowych, jaka trafiła do uczelni, wynosi 2,9 mld złotych.

Na co mogą zostać przeznaczone pieniądze?

Środki z wykupu obligacji skarbowych uczelnie będą mogły przeznaczyć wyłącznie na realizację potrzeb inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych. Będą mogły również być wykorzystane także na spłatę kredytów i pożyczek, które zostały zaciągnięte przez uczelnie na realizację tych celów.

Obligacje skarbowe  – co to takiego?

Dłużne papiery wartościowe emitowane są przez Skarb Państwa, aby pokryć potrzeby pożyczkowe państwa. Obligacje skarbowe są jedną z najbezpieczniejszych form inwestycji dostępnych na rynkach finansowych. Dłużnikiem jest bowiem Skarb Państwa. Nie ma więc ryzyka, że emitent będzie niewypłacalny.

Wsparcie finansowe uczelni i podwyżki dla nauczycieli akademickich

Decyzję o emisji obligacji skarbowych – na wniosek ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina – podjął minister finansów. To jednak nie jedyne wsparcie finansowe, które trafiło do uczelni przy okazji wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki. Oprócz prawie 3 mld złotych uczelniom przyznano również 916 mln zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników z rezerwy celowej. Od stycznia tego roku wzrosła także płaca minimalna nauczycieli akademickich. Dzięki podwyżkom wszyscy wykładowcy, lektorzy i asystenci zarabiają minimum 3205 zł (dotychczasowe wynagrodzenie minimalne w tej grupie stanowisk wynosiła 2375 zł). A adiunkci – co najmniej 4680 zł (dotychczasowe wynagrodzenie minimalne wynosiło 3820 zł).

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here