Prawie 304 mln zł unijnego dofinansowania na wysokosprawną kogenerację

1895

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz kolejny przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i spadku emisji gazów cieplarnianych. 41 przedsięwzięć otrzyma prawie 304 mln zł wsparcia na rozwój wysokosprawnej kogeneracji. Całkowity koszt projektów to niemal 816 mln zł.

Dofinansowane inwestycje polegają na budowie lub modernizacji źródeł wysokosprawnej kogeneracji. To technologia stosowana w energetyce, która sprzyja ograniczaniu zużycia paliw do produkcji energii, a jednocześnie pozwala uzyskać jej więcej. Jednocześnie to także jedno z narzędzi w walce ze smogiem.

Efektem zawartych umów będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o prawie 3 mln GJ/rok oraz szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 740 tys. ton równoważnika CO2.

Projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE)

Zastosowanie biomasy w procesach wysokosprawnej kogeneracji zostało uwzględnione w przedsięwzięciach 9 beneficjentów, m.in. firmy Biomasa Partner Group Sp. z o.o. Podmiot ten, będący przede wszystkim producentem i dostawcą peletu drzewnego, brykietu drzewnego, surowca do produkcji peletu oraz biomasy drzewnej na cele energetyczne, realizuje inwestycję pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą w Runowie Pomorskim”. Głównym celem projekt jest uruchomienie instalacji produkującej energię elektryczną i cieplną w technologii wysokosprawnej kogenereacji z odnawialnych źródeł energii. Zakłada on zainstalowanie urządzeń o mocy elektrycznej 1,0 MWel i cieplnej 4,15 MWth. Efektem ekologicznym będzie szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – ok. 26 tys.Mg/rok C02 oraz zmniejszenie zużycie energii pierwotnej – ponad 35 tys. GJ/rok. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej z OZE wyniesie 1,0 MWe, zaś energii cieplnej z OZE – 4,15 MWt.

Dofinansowanie inwestycji w formie dotacji NFOŚiGW to blisko 15 mln zł, przy całkowitym koszcie inwestycji równym 29,5 mln zł.

Tego typu systemy wysokosprawnej kogeneracji uruchomią także następujące podmioty:

Lp. Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu
1 Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o.
2 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie Modernizacja istniejącej ciepłowni poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa)
3 SYLVA Sp. z o.o. Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w firmie SYLVA Sp. z o.o. w Wiele w pomorskim.
4 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu
5 „GALAAUTO” Sp. z o.o. Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW w miejscowości Dzikowiec
6 Bioenergia Dzikowiec Sp. z o.o. Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW
7 Fermy Trzody „Pol-Ferm” Sp. z o.o. Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,499 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Lutol
8 METROPOLIS Energia II Sp. z o.o. Budowa biogazowni o mocy do 500 kWe w Iłówcu Wielkim

Projekty wykorzystujące gaz ziemny

Na rozwiązania technologiczne w zakresie wysokosprawnej kogeneracji związane z wykorzystaniem gazu ziemnego zdecydowało się 32 beneficjentów, m.in. Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Skierniewicach, która realizuje inwestycję pn. „Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach o wysokosprawny blok kogeneracyjny oparty na silnikach gazowych”. Przedmiotem inwestycji jest budowa przy Ciepłowni Miejskiej w Skierniewicach, wykorzystującej obecnie węgiel kamienny, układu kogeneracyjnego opartego na spalaniu gazu ziemnego, którego zadaniem będzie wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Realizacja projektu zakłada zainstalowanie czterech agregatów kogeneracyjne wyposażonych w silniki gazowe z generatorami prądu zmiennego i układami odzysku ciepła o mocy ok. 2 MWe i ok. 2 MWt każdy. Wśród efektów ekologicznych znajdzie się szacowny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 52 tys. Mg/rok CO2 i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 136 tys. GJ/rok. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wyniesie 7,9 MWe, a energii cieplnej – 7,5 MWt.

NFOŚiGW zaakceptował wsparcie w formie dotacji w wysokości ok. 15 mln zł. Koszt całkowity przedsięwzięcia to prawie 35,5 mln zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here