Premier powołał prezesa Urzędu Patentowego RP

1298

System ochrony własności przemysłowej w Polsce stanowi istotny element służący rozwojowi innowacyjnej gospodarki w naszym kraju, podkreśliła Edyta Demby-Siwek, obejmując funkcję prezesa Urzędu Patentowego RP. Na to stanowisko powołał ją 14 października prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, polskim oraz europejskim rzecznikiem patentowym, absolwentką studiów podyplomowych w zakresie ochrony własności przemysłowej, a także wykładowcą na wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz nieuczciwej konkurencji.

 Znaczenie działalności Urzędu dla realizacji strategii gospodarczej przyjętej przez rząd polega w głównej mierze na zapewnieniu pewności obrotu prawnego w obszarze praw wyłącznych, udzielanych na przedmioty własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych. Rola Urzędu Patentowego RP w złożonych procesach rozwoju gospodarczego wymaga obecnie istotnego zwiększenia dynamiki działań i wprowadzania nowych metod zarządzania dla zapewnienia skutecznej realizacji celów ustawowych w warunkach bardzo dużej zmienności otoczenia prawnego i gospodarczego w skali krajowej oraz międzynarodowej. Biorąc pod uwagę cele nakreślone w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, ochrona własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, powinna być jednym z filarów umożliwiających racjonalne wykorzystanie krajowego potencjału wiedzy i kreatywności w celu tworzenia wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz rozwoju inwestycji w kluczowych obszarach gospodarki. Istotnym czynnikiem sukcesu w tym zakresie jest także intensywna współpraca z międzynarodowymi instytucjami odpowiedzialnymi za sprawy ochrony własności przemysłowej w aspekcie europejskim i globalnym. Tylko ścisłe współdziałanie z podmiotami międzynarodowymi może bowiem zapewnić Polsce skuteczny wpływ na kształtowanie rozwiązań prawnych na arenie światowej.

Edyta Demby-Siwek jest europejskim i polskim rzecznikiem patentowym, od 2014 roku dyrektorem Departamentu Znaków Towarowych w Urzędzie Patentowym RP, a także ekspertem zajmującym się problematyką znaków towarowych. Poprzednio pełniła funkcję naczelnika Wydziału Prawnego i Wydziału Oznaczeń Geograficznych w tym departamencie. Od dnia 9 maja 2019 sprawowała funkcję pełniącego obowiązki prezesa Urzędu Patentowego RP.

Na stanowisku dyrektora Departamentu Znaków Towarowych podejmowała szereg inicjatyw, zajmując się m.in. pracami legislacyjnymi związanymi z nowelizacją ustawy Prawo własności przemysłowej, a także nadzorem nad wdrażaniem reformy systemu ochrony znaków towarowych w Polsce. Przewodniczyła również delegacji polskiej w grupie roboczej Rady Unii Europejskiej w trakcie prac nad rozporządzeniem oraz dyrektywą w sprawie znaków towarowych, brała aktywny udział w pracach organów Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Pełniła również funkcje wiceprzewodniczącej zespołu Euro 2012 powołanego do ochrony własności przemysłowej w aspekcie wydarzeń sportowych. Występowała również jako pełnomocnik Urzędu Patentowego RP w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Przed podjęciem kilkunastoletniej pracy w Urzędzie Patentowym RP zatrudniona jako prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here