Prestiżowy Medal Włoskiego Towarzystwa Okulistycznego dla polskiego profesora

1624

98 Kongres Narodowy Włoskiego Towarzystwa Okulistycznego  w Rzymie był okazją do podsumowania  150 lat działalności elitarnej organizacji, zrzeszającej ponad 7 tys. lekarzy okulistów i do prezentacji najnowszych dokonań oraz rozwiązań w leczeniu chorób oczu i narządów wzroku. W trzydniowym kongresie, od  28 listopada do 1 grudnia,  wzięło udział ponad pięć tysięcy uczestników. Wśród zagranicznych gości  jedynie prof. Robert Rejdak, szef Kliniki Okulistycznej lubelskiego Uniwersytetu Medycznego, dostąpił zaszczytu prezentacji najnowszych technik leczenia w Polsce chorób siatkówki oka oraz do wygłoszenia wykładu na temat leczenia pourazowego zapalenia wnętrza gałki ocznej. Za rozwijanie nowatorskich technik w leczeniu urazów oka prof. Robert Rejdak nagrodzony został prestiżowym Medalem Włoskiego Towarzystwa Okulistycznego.

– Bardzo cenimy wiedzę i dokonania szefa uniwersyteckiej kliniki w Lublinie, który od 15 lat niezwykle aktywnie współpracuje  z czołowymi ośrodkami okulistycznymi we Włoszech – podkreślał  prof. Matteo Piovella (na zdjęciu z prof Robertem Rejdakiem) prezydent  Włoskiego Towarzystwa Okulistycznego (La Societa Oftalmologica Italiana – SOI).  – Wymieniamy się doświadczeniami w zakresie nowoczesnych terapii i mikrochirurgii siatkówki oka oraz urazów narządu wzroku. Jesteśmy pod dużym wrażeniem efektów leczenia najbardziej skomplikowanych i najcięższych  przypadków  jakimi zajmuje się zespół specjalistów w koordynowanym przez prof. Roberta Rejdaka Ponadregionalnym Centrum Terapii Urazów Narządów Wzroku w Lublinie.

Uczestnicy 98.Kongresie Narodowym SOI z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wykładu poświęconego tej problematyce. Profesor podawał przykłady łączonych zabiegów przeszczepu rogówki z operacją zaćmy i witrektomią, które są zarezerwowane dla najcięższych przypadków.  – Do najbardziej specjalistycznych  wewnątrzgałkowych zabiegów chirurgicznych w tym zakresie należy wszczepianie rogówki od dawcy – tłumaczył prof. Robert Rejdak. –  My to robimy już od lat, ale jako jedyni w Polsce.

Działające od 8 lat Ponadregionalne Centrum Terapii Urazów Narządów Wzroku w Lublinie przeprowadza rocznie sto kilkadziesiąt operacji powypadkowych u dzieci i dorosłych oraz kilkaset  związanych z leczeniem skutków urazów w postaci zaćmy pourazowej, uszkodzenia plamki żółtej, odwarstwienia siatkówki, jaskry i wielu innych schorzeń.

Medal Włoskiego Towarzystwa Okulistycznego był wyrazem szczególnego uznania środowiska medycznego dla ogromnego wkładu profesora Rejdaka w skuteczne ratowanie pacjentów przed utratą wzroku.

Na zdjęciu obok, z prof. Robertem Rejdakiem prof. Teresio Avitabile, sekretarz generalny SOI i jednocześnie szef uniwersyteckiej  Kliniki Okulistycznej w Katanii

Obrady 98.Kongresu Narodowego SOI w Rzymie były okazją do podsumowania  jubileuszowej działalności Włoskiego Towarzystwa Okulistycznego, które od wielu lat włączone jest w międzynarodową współpracę z Kliniką Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Włoskie Towarzystwo Okulistyczne  od 150 lat działa bardzo aktywnie na rzecz ochrony zdrowia i rozwoju opieki okulistycznej. Angażuje się w promocję wiedzy i dokonań  naukowych,  etyki zawodowej i specjalistyczne szkolenia lekarzy.  Przez półtora wieku godnie reprezentuje  środowisko  włoskich okulistów, inspirując ich do rozwoju badań naukowych oraz wielodziedzinowej współpracy z innymi organizacjami, krajowymi i zagranicznymi.

Jolanta Czudak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here