Prof. Anat Loewenstein i prof.Edward Wylęgała laureatami nagrody „Patenty Liderów Innowacyjności” SCOP

3508

Po raz trzeci wręczone zostaną „Patenty Liderów Innowacyjności” dwójce wybitnych uczonych za imponujące osiągnięcia w światowej okulistyce. Otrzymają je prof. Anat Loewenstein, prodziekan Wydziału Medycznego i Sidney Fox Chair of Ophthalmology na Wydziale Medycznym Sackler Uniwersytetu w Tel Awiwie  oraz prof. Edward Wylęgała, prorektor ds. Rozwoju i Transferu Technologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Laureatów wyłoniła Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą zwycięzcy dwóch poprzednich edycji, pod przewodnictwem prof. Roberta Rejdaka prezesa Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich (SCOP). Organizatorem konkursu jest SCOP przy współudziale redakcji  portalu https://liderzyinnowacyjnosci.com/.  

– Nagrody przyznawane są raz w roku jednemu polskiemu i jednemu zagranicznemu autorytetowi naukowemu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie okulistyki– informuje prof. dr hab. n.med. Robert Rejdak. – Dotychczas otrzymali je profesorowie: Marek Rękas krajowy konsultant ds. okulistyki,  Eberhart Zrenner z Uniwersytetu w Tybindze,  Jerzy Nawrocki, autorytet w dziedzinie retinologii, szef Kliniki Okulistycznej „Jasne Błonia” w Łodzi oraz Marco Zarbin z Rutgers New Jersey Medical School. Tegorocznym laureatom „Patenty Liderów Innowacyjności” wręczymy podczas VI Konferencji Ophtahalmology Journal, która odbędzie się w formule online 25 – 26 lutego. Jest to międzynarodowy Zjazd Chirurgów Okulistów na którym nagrodzeni profesorowie wystąpią z honorowymi wykładami.

Zjazd skupia szeroką społeczność międzynarodową okulistów. Ponad 60 uczestników będzie miało swoje wystąpienia. Zaprezentują najnowsze osiągnięcia światowej okulistyki, w tym przede wszystkiem terapie lekowe, które pozwalają coraz skuteczniej leczyć choroby oczu.   Na zjeździe oprócz regularnych sesji odędą się też posiedzenia naukowe takich organizacji jak: EUROCOVCAT, ESASO i SCOP.

Biogramy laureatów

Profesor Anat Loewenstein MD, MHA, prezes Izraelskiego Towarzystwa Okulistycznego

Jest prodziekanem Wydziału Medycznego i Sidney Fox Chair of Ophthalmology na Wydziale Medycznym Sackler Uniwersytetu w Tel Awiwie oraz przewodniczącą Oddziału Okulistyki w Centrum Medycznym w Tel Awiwie.  Pełni  też funkcję przewodniczącej Wydziału Okulistyki w Centrum Medycznym w Tel Awiwie oraz sekretarza generalnego zarządu stowarzyszenia Euretina.

Głównym obszarem zainteresowań uczonej są badania nad podawaniem leków i ich toksycznością dla siatkówki, wczesne wykrywanie zwyrodnienia plamki i monitorowanie choroby w warunkach domowych. Angażuje się także rozwój innowacji z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w chirurgii witreoretinalnej oraz wielu innych działań. Była liderem stojącym za rozwojem nowatorskiej technologii wczesnego wykrywania zwyrodnienia plamki, zautomatyzowanej technologii wykrywania aktywności chorób siatkówki oraz rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości zastępującej mikroskop operacyjny, jak również domowego OCT.  

Opublikowała ponad 450 prac w renomowanych czasopismach o śwaitowym zasięgu i napisała wiele rozdziałów w podręcznikach okulistyki.  Jest aktywna na większości międzynarodowych spotkań dotyczących siatkówki i występuje jako prelegent na większości z nich.  Jest redaktorem naczelnym czasopisma Case Reports in Ophthalmology, a także zastępcą redaktora naczelnego European Journal of Ophthalmology i Ophthalmologica.

Pełni wiele funkcji jako lider w szkoleniu młodych specjalistów w dziedzinie siatkówki, w tym w programie edukacyjnym ARVO, Euretina, a także w programach mentoringu wspieranych przez przemysł farmaceutyczny. Przez wiele lat bardzo intensywnie wspierała polską okulistykę budując sieć trwałej wspólpracy pomiędzy okilistami indywidualnymi jak również ośrodkami okulistycznymi w Polsce. Aktywnie promuje polską okulistykę w świecie oraz rekomenduje polskich okulsitów w organizacjach międzynarodowych.

Prof. dr hab. n. med. Edward Aleksander Wylęgała, prorektor ds. Rozwoju i Transferu Technologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

W pracy naukowo-badawczej koncentruje się na zagadnieniach dotyczących przeszczepów rogówki, schorzeń plamki, siatkówki, badań genetycznych w okulistyce, traumatologii okulistycznej, obrazowaniu, diagnostyce i leczeniu jaskry. Wykonał ponad 2500 przeszczepów rogówek. Uczestniczył w powstaniu  trzech banków tkanek oka.

Do pionierskich zabiegów okulistycznych w Polsce zalicza: przeszczep rąbkowych komórek macierzystych od żywych dawców rodzinnych  (2000 r.), głęboką keratoplastykę warstwową przednią ( 2001 r.) użycie keratoprotezy przejściowej podczas PPV (2001 rok) keratoplastyki warstwowej tylnej ( 2002 rok), przeszczep rogówki u niemowląt ( 2004 rok), wszczep  sztucznej rogówki ( 2008 rok), przeszczep rogówki wspomagany laserem femtosekundowym (2010 rok) laserem ekscymerowym (2019rok), przeszczep wyhodowanych komórek macierzystych w postaci leku (2018r.) ultradźwiękowej destrukcji  ciała rzęskowego (2017 rok), wszczepu preserflow MicroShunt (2019 rok).

Od 2000 r. jest ordynatorem Oddziału Okulistyki Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Od października 2013 r. pełni funkcję kierownika Katedry i Klinicznego Oddziału Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W kadencji 2020-2024 został prorektorem ds. Rozwoju i Transferu Technologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Śląskiego. Zorganizował liczne międzynarodowe konferencje naukowe dotyczące chorób rogówki oraz siatkówki.

Jest promotorem 22 dysertacji doktorskich i opiekunem pięciu habilitacji i kierownikiem specjalizacji 17  lekarzy z zakresu chorób ocznych. Wyszkolił 22 chirurgów okulistycznych. Jest autorem i współautor ponad 500 prac naukowych.

Od 2016 r. jest profesorem wizytującym w Hebei Eye Hospital w Xingtai (w Chinach).  

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here