Prof. Anselm Jünemann doktorem honoris causa UMLub

1865

Światowej sławy autorytet w dziedzinie okulistyki prof. Anselm Jünemann  został doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Decyzją o przyznaniu zaszczytnego wyróżnienia podjęło kolegium rektorskie, w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych profesora, który od ponad dwóch dekad  współpracuje z uniwersytecką Kliniką Okulistyki Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 ( SPSK1).

– Ogromna wiedza merytoryczna i zdolności dydaktyczne  profesora Jünemanna w połączeniu z jego niezwykłą życzliwością i otwartością sprawiły, że  jest  profesorem wizytującym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od kilku lat prowadzi zajęcia ze studentami medycyny naszej uczelni, co jest wyjątkowe i nobilitujące. Jako prekursor w takich dziedzinach jak chirurgia zaćmy, jaskry i okulistyki dziecięcej przeprowadza skomplikowane zabiegi operacyjne oraz kształci wielu okulistów  – mówi prof. Robert Rejdak, szef Oddziału Okulistyki Ogólnej lubelskiego Uniwersytetu Medycznego, prorektor uczelni.

 Współpraca naukowa Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z prof. Anselmem Jünemannem  z Kliniki Okulistyki  poprzednio w Erlangen, a obecnie w Rostocku, trwa już od ponad 20 lat. W ramach tej intensywnej współpracy naukowej polscy lekarze odbywają staże naukowe i kliniczne w szpitalu w Rostocku, prowadzą badania, otwierają swoje przewody doktorskie i habilitacyjne oraz nawiązują kontakty interpersonalne. Światowy autorytet w dziedzinie okulistyki prowadzi zajęcia dydaktyczne z anglojęzycznymi studentami w Lublinie oraz wykonuje najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne.

Podczas uroczystości nadania najwyższej godności akademickiej doktora honoris causa, laudację o dokonaniach prof. Anselma Jünemanna wygłosił prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Robert Rejdak .

Prof. dr hab. Anselm Gerhard Maria Jünemann urodził się w 1961 roku w Münster. Rozpoczął studia medyczne na Wesfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster oraz równolegle pedagogikę instrumentalną w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w zakresie gry na fortepianie i skrzypcach. Studia medyczne ukończył w 1986 roku. W okresie studiów pracował jako asystent w Instytucie Anatomii rodzimej Alma Mater. W grudniu 1986 roku uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza, a w marcu 1995 roku ukończył specjalizację w dziedzinie okulistyki oraz zdał międzynarodowy egzamin z okulistyki, uzyskując tytuł FEBO.

W latach 1987–1988 pracował naukowo w Instytucie Patologii Wesfalskiego Uniwersytetu Wilhelma, w okresie 1989–1996 jako asystent w Klinice Okulistyki z Polikliniką Fryderyka i Aleksandra Erlangen-Norymberga, gdzie od 1996 do 2014 pełnił nadzór nad oddziałem dziecięcym i blokiem operacyjnym, a następnie został ordynatorem tej jednostki. W latach 1996–1998 pełnił funkcję Kierownika Polikliniki Ogólnej, w 2006 został kierownikiem Kliniki Okulistyki z Polikliniką Uniwersytetu Erlangen-Norymberga. W okresie 1994 –2014 był zastępcą dyrektora Państwowej Szkoły Zawodowej o kierunku ortoptyka przy Klinice Okulistyki Uniwersytetu Erlangen-Norymberga. W latach 2014–2018 pełnił funkcję dyrektora Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Rostocku, a od 2019 roku pracuje w Centrum Okulistycznym Viselle w Erlangen.

W 1990 roku uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora za pracę pod kierunkiem prof. dr. hab. D. Eichnera pt.: Badania kariometryczne komórek wysp trzustkowych u szczurów w warunkach odwróconego rytmu dnia i nocy. W 2000 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie okulistyki za cykl prac poświęconych sekwencji testów psychofizycznych i elektrofizjologicznych we wczesnej diagnozie jaskry. W 2012 roku profesor wizytujący w Trinity College w Dublinie, a w roku akademickim 2015/2016 Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2014–2018 profesor zwyczajny okulistyki na Uniwersytecie w Rostocku. W latach 2013–2019 członek ESASO (European School for Advanced Studies in Ophthalmology), a od 2011 roku członek międzynarodowej grupy Microinvasive Glaucoma Surgery (MIGS) Study Group.

Główne obszary badawcze prof. Jünemanna to: funkcjonalna i morfologiczna wczesna diagnostyka jaskry, chirurgia filtracyjna jaskry, selektywne testy psychofizyczne i elektrofizjologiczne do oceny drogi wzrokowej, multifokalne techniki stymulacji, mechanizmy neurodegeneracji siatkówkowej, zaburzenia metabolizmu homocysteiny w przebiegu jaskry, aspekty immunologiczne jaskry, transtrabekularna chirurgia jaskry, implanty przeciwjaskrowe, modulacja procesów gojenia w chirurgii jaskry oraz zespół pseudoeksfoliacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here