Prof. Arkadiusz Mężyk nowym przewodniczącym KRASP

583

Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, prof. Arkadiusz Mężyk, został przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na kadencję 2020-2024 – poinformował w piątek KRASP. Nowy przewodniczący zastąpił na tym stanowisku  prof. Jana Szmidta, który otrzymał status Honorowego Przewodniczącego KRASP. Kadencja nowo wybranych władz rozpocznie się 1 września 2020 r.

Posiedzenie Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich odbyło się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas posiedzenia grono rektorów uczelni z całego kraju zdalnie wybrało nowe władze KRASP.

W trakcie posiedzenia wybrano również zastępców przewodniczącego KRASP na kolejną kadencję. Zostali nimi prof. Jacek Popiel, rektor-elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Michał Zasada, rektor-elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wybrani zostali także członkowie Komisji Rewizyjnej KRASP – czytamy w komunikacie na stronie internetowej KRASP.

Prof. Mężyk był rektorem Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020, będzie nim również w kadencji 2020-2024. Od 2020 roku jest przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn PAN. Od 1 września 2020 roku będzie też przewodniczącym Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA).

Ukończył studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w 1987 roku. W 1994 roku obronił rozprawę doktorską, a rozprawę habilitacyjną, także z wyróżnieniem, w 2002 roku. W 2007 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych – czytamy w informacji KRASP.

Politechnika Śląska pod kierunkiem prof. Arkadiusza Mężyka uzyskała status laureata konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczenia Badawcza”.

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych. Był kierownikiem i wykonawcą projektów realizowanych m.in. z jednostkami przemysłowymi należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii i instytucjami naukowobadawczymi. Kierował 16 projektami naukowymi. Jest współautorem 18 patentów, które są ściśle związane z tematyką prowadzonych badań i dotyczą: dynamiki maszyn, mechatroniki oraz projektowania pojazdów wojskowych.

W swojej działalności kładzie nacisk na rozwój współpracy świata nauki z przemysłem. Stąd m.in. jego zaangażowanie w powołanie Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 oraz utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich.

Jak relacjonuje KRASP, prof. Mężyk zadeklarował, że będzie kontynuował dotychczasowe kierunki działania KRASP. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie integracji i wzajemnego wsparcia akademickiego; budowania wizerunku KRASP na różnych płaszczyznach; wdrażania tzw. Ustawy 2.0; działalności uczelni w nowym roku akademickim w okresie epidemii.

Podczas dwudniowych obrad przedstawiciele władz uczelni dyskutowali m.in. o aktualnych problemach szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, a także funkcjonowaniu uczelni w niepewnym czasie pandemii COVID-19 w kontekście współpracy międzynarodowej czy organizacji kształcenia w nowym roku akademickim – informuje KRASP na stronie internetowej.

KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki (w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 108 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych. Ponadto 9 szkół ma status uczelni stowarzyszonych. Celem KRASP jest m.in. inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. (PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here