Prof. Barbara Jankowska pierwszą w historii rektorką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

188

Prof. Barbara Jankowska jest pierwszą kobietą wybraną na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od momentu powstania uczelni w 1926 roku. Zastąpi na tym stanowisku prof. Macieja Żukowskiego, który kieruje UEP od ośmiu lat.

Wybory na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyły się 12 kwietnia. Nie mógł w nich wystartować obecny rektor, prof. Maciej Żukowski, dla którego jest to druga kadencja na tym stanowisku. W głosowaniu wzięło udział 310 elektorów. Jedyną zgłoszoną kandydatkę – prof. Barbarę Jankowską, kierującą Katedrą Konkurencyjności Międzynarodowej UEP – poparły 274 osoby, 13 było przeciwnych, a 23 wstrzymały się od głosu. Tym samym została 19. rektorem od momentu założenia uczelni w 1926 roku (wówczas pod szyldem Wyższej Szkoły Handlowej) i pierwszą kobietą na tym stanowisku. Będzie też w nowej kadencji jedną z dwóch rektorek uczelni ekonomicznych, po tym jak miesiąc temu reelekcję uzyskała prof. Celina M. Olszak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Prof. Barbara Jankowska kieruje Katedrą Konkurencyjności Międzynarodowej UEP. Naukowo specjalizuje się w zagadnieniach biznesu międzynarodowego, w szczególności dotyczących międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa i branży, zagranicznych inwestycji bezpośrednich, strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz klastrów gospodarczych.

W przeszłości była m.in. przewodniczącą Rady Programowej Programu Executive MBA Poznań-Atlanta, członkinią Rady Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP, zespołu ds. wdrożenia ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie nauki w UEP. Przez dwie kadencje (2016–2021) była narodowym reprezentantem Polski w międzynarodowym stowarzyszeniu naukowym – European International Business Academy (EIBA), a także pełniła funkcję prezydenta EIBA.

W programie wyborczym zapowiadała m.in. opracowanie jasnych i motywujących zasad wynagradzania za aktywność naukową, rozwój systemu grantów wewnętrznych i systemu wsparcia działalności naukowej oraz uruchomienie mentoringu w zakresie rozwoju kariery naukowej dla doktorantów i młodych pracowników. Ponadto chce stworzyć warunki sprzyjające funkcjonowaniu Tematycznych Zespołów Badawczych i powołać think tank UEP, który byłby jednostką opiniotwórczą dla otoczenia w zakresie transferu wyników badań naukowych. Planuje rozwój rozwiązań w obszarze marketingu badań naukowych. Zamierza zwiększyć udział studentów w dyskusjach i działaniach na rzecz nauki i dydaktyki i ukierunkować proces ich kształcenia tak, by zapewniał nie tylko aktualną wiedzę, ale przede wszystkim możliwości szybkiego nabywania praktycznych umiejętności. Jednym z priorytetów ma być zwiększenie digitalizacji dydaktyki i wykorzystanie możliwości AI. (MK)

Forum Akademickie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here