Prof. Jan Szmidt „Diamentowym Inżynierem 2019”

806

Wyniki prac badawczych i badawczo-rozwojowych realizowanych przez prof. Jana  Szmidta lub z jego udziałem, przyczyniły się do rozwoju nowych technologii wytwarzania i charakteryzacji złożonych struktur półprzewodnikowych. Struktury te tworzone również z udziałem technologii plazmowych, pozwoliły na wykonanie konstrukcji i przyrządów półprzewodnikowych na podłożach krzemowych, SiC, a także grafenu oraz innych materiałów dwuwymiarowych. Doceniając wybitne dokonania naukowe prof. Jana Szmidta, rektor Politechniki Warszawskiej został wybrany  „Diamentowym Inżynierem 2019w XXVI  Plebiscycie Czytelników „Przeglądu Technicznego”.

Wśród aktywności naukowej prof. J. Szmidta , rozwijanej w ostatnich kilkunastu latach, są nowoczesne przyrządy, układy niskostratnej elektroniki na bazie przyrządów SiC, a także tego typu układy do zastosowań specjalnych, np. wojskowych. Dynamiczny rozwój rozwiązań zdecydowanie poprawiających efektywność przetwarzania energii elektrycznej, zapewniających jej oszczędność i poszanowanie, to ogromne zadania stojące dzisiaj przed naukowcami. Dotyczy to w szczególności energii ze źródeł odnawialnych, gdzie liczy się każdy procent efektywności.

Zespół kierowany przez prof. J. Szmidta podjął to wyzwanie, współpracując z innymi zespołami z Politechniki Warszawskiej oraz spoza uczelni. Dzięki tej współpracy powstały konkretne urządzenia o parametrach odpowiadających najwyższym standardom.

Prof. Jan Szmidt jest współautorem 5 patentów. Był inicjatorem, kierownikiem i koordynatorem 36 projektów badawczych realizowanych z zespołami z polskich ośrodków naukowych (m.in.: ITE, ITME, PWr., PŁ, PG, UMCS, AGH) oraz zagranicznych (m.in.: Imperial College Londyn, JRC Ispra, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Carnegie Mellon University). Był też organizatorem, członkiem komitetów organizacyjnych i programowych oraz chairmanem kilkudziesięciu konferencji naukowych. Z jego inicjatywy podpisano porozumienie UT3 (Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka i Wojskowa Akademia Techniczna oraz Polski Instytut Technologii).

W 2012 r. profesor został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Warszawskiej na 4-letnią kadencję, W 2016 r. uzyskał reelekcję. W tym samym roku został przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz członkiem Rady Programowej Narodowego Kongresu Nauki. Pełniąc te funkcje, bardzo aktywnie uczestniczył w tworzeniu ustawy ,,Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, przyczyniając się w znacznym stopniu do jej uchwalenia z uwzględnieniem wielu postulatów środowiska akademickiego.  (info)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here