Prof. Wojciech Załuska został rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

1975

Związany z uczelnią od 40 lat, ceniony za  wybitne osiągnięcia  naukowe w kraju i za granicą,  specjalizujący się w dziedzinie nefrologii, prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska został wybrany we wtorek (23 czerwca) nowym rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję obejmującą lata 2020-2024. Dotychczas prof. Załuska pełnił funkcję dziekana II Wydziału Lekarskiego tej uczelni. Urząd rektorski obejmie 1 września 2020 r. Zastąpi na tym stanowisku prof. Andrzeja Dropa, który pełnił  funkcję rektora przez dwie kadencje.

Prof. Załuska otrzymał 103 elektorskie głosy, a jego rywal, prof. Dariusz Matosiuk – 68 głosów. W zdalnym głosowaniu wzięło udział 171 ze 174 uprawionych elektorów – poinformował rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Włodzimierz Matysiak.

Załuska jest absolwentem lubelskiej uczelni medycznej. Od 1987 r. jest związany z jej Katedrą i Kliniką Nefrologii, gdzie pracuje do dziś; od 2019 r. pełni funkcję kierownika tej jednostki. Od 2012 r. jest dziekanem wydziału lekarskiego. Jest wieloletnim konsultantem województwa lubelskiego w dziedzinie nefrologii. Jego dorobek naukowy obejmuje autorstwo i współautorstwo 170 publikacji naukowych. Jest też współautorem 18 rozdziałów w podręcznikach akademickich. Był promotorem dziewięciu ukończonych przewodów doktorskich.

Międzynarodowe doświadczenia profesora są niezwykle ważne w  nowoczesnym zarządzaniu oraz budowaniu strategii uczelni dostosowanej do standardów światowych  w zakresie dydaktyki , badań naukowych i klinicznych. Model kształcenia studentów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, dostosowany  do wymogów bezpieczeństwa w dobie pandemii jest podstawą programową nowego rektora uczelni, w której studiuje najwięcej w kraju, bo ponad 1300 osób z Europy i świata. Do priorytetowych zadań należy także integracja zespołowa w rozwoju badań naukowych i klinicznych, pozyskiwanie granów na ich prowadzenie, współpraca międzynarodowa z elitarnymi ośrodkami badawczo-naukowymi oraz zachowanie odpowiedniej parametryzacji czyli wysokiego statusu Uniwersytetu Medycznego. (JC)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here