Profesor Robert Rejdak nowym prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich

3469

Wybitny autorytet w dziedzinie wykorzystywania najbardziej nowoczesnych i pionierskich metod stosowanych w chirurgii siatkówki oka i leczenia urazów narządów wzroku został prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Wybory odbyły się 5 stycznia w Warszawie. Dotychczasowe dokonania, dorobek naukowy i niezwykły wkład w rozwój światowej okulistyki, przesądziły o powierzeniu prof. Robertowi Rejdakowi tej odpowiedzialnej funkcji. Nowa strategia i wizja działalności powołanego prawie 11 lat temu stowarzyszenia uzyskała pełną aprobatę siedmioosobowego zarządu oraz środowiska okulistycznego. (Na zdjęciu prof. Robert Rejdak, prezes SCOP i prof. Marek Rękas, konsultant krajowy ds.okulistyki)

 Zaprezentowany przez prof. Roberta Rejdaka program znacząco wzmocni rolę Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich (SCOP) w zakresie popularyzacji dokonań  naukowych oraz upowszechniania wiedzy dotyczącej chorób oczu i możliwości ich leczenia. – Wydawany w Lublinie periodyk naukowy w języku angielskim o nowościach w okulistyce  „Ophthalmology Journal, którego byłem współzałożycielem, będzie teraz oficjalnym pismem stowarzyszenia – zapewnia prof. Robert Rejdak. – Szersze docieranie z naszymi osiągnięciami naukowo-technicznych w diagnozowaniu, mikrochirurgii i leczeniu chorób siatkówki oka wpłynie dodatkowo na wizerunek polskiej okulistyki w świecie. Zadbam o to, jako zastępca redaktora naczelnego tego czasopisma, ponieważ postęp w tej dziedzinie jest w Polsce  bardzo duży i chcemy to upowszechniać. Rozszerzymy też zakres specjalistycznych szkoleń dla lekarzy okulistów oraz współpracę międzynarodową z Europejską Szkołą Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ESASO) w szwajcarskim Lugano, gdzie jestem wykładowcą od ponad 10 lat. W naszych działaniach istotną rolę odgrywać będzie również intensywna współpraca z z prof. Markiem Rękasem, konsultantem krajowym ds. okulistyki i jednocześnie zastępcą prezesa SCOP.

Stowarzyszenie zwiększy też swoją aktywność w opiniowaniu rozwiązań prawnych i organizacyjnych  i doskonaleniu procedur okulistycznych, związanych  z systemem leczenia w dziedzinie okulistyki,  a także ochrony i poprawy statusu lekarzy okulistów. – Stawiamy na rozbudowę systemu ubezpieczeń i ochronę lekarzy i placówek prowadzących działalność chirurgiczną – kontynuuje nowy prezes SCOP. –  Chcemy mieć wsparcie kancelarii prawnej, która się specjalizuje w obsłudze prawnej działalności okulistycznej, ponieważ tego w ogóle nie ma w Polsce. Na wypadek jakichkolwiek zdarzeń, zupełnie niezawinionych od naszego środowiska, lekarz zawsze musi się ze wszystkiego tłumaczyć. W rozwiniętych  krajach europejskich są zupełnie inne standardy. Zanim sprawa trafi np. do sądu każde zdarzenie opiniują niezależni eksperci działający w stowarzyszeniach. Będziemy zmierzać do wprowadzenia podobnego modelu w naszym stowarzyszeniu.

SCOP będzie też zachęcał do rozwoju badań naukowych oraz wielodziedzinowej współpracy z innymi organizacjami, krajowymi i zagranicznymi. (JC)

Nowe władze Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich: Prezes: Prof. Robert Rejdak, vice-prezesi: prof. Marek Rękas i dr Piotr Kawa 

Skarbnik:  Dr Jan Staniewicz   Sekretarz generalny: Dr Marek Czubak

Cały skład siedmioosobowego zarządu SCOP: Rejdak Robert,Rękas Marek, Kałużny Bartosz, Kawa Piotr, Staniewicz Jan, Nawrocki Jerzy i Słoka Adam.

Komisji Rewizyjnej SCOP:Skurczyński Marek, Sempińska – Szewczyk Joanna, Koszałkowski Maciej, Stanisławska Anna i Zajkowska Grażyna

Sądu Koleżeńskiego SCOP:Dyda Zbigniew, Gawron Lech, Adamski Janusz

                                       Dossier prof. Roberta Rejdaka

Dyplom lekarski zdobył w 1995 roku na Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny) i na tej uczelni pozostał. Doktoryzował się w 2000 roku. Uzyskał dyplom w zakresie podstawowym (2002) i klinicznym (2004) Międzynarodowej Rady Okulistyki (International Council of Ophthalmology). Habilitację uzyskał w 2009 roku. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych został mu nadany w 2013 roku.  Odbył szereg staży zagranicznych. W latach 2003-2005 przebywał na stypendium w uniwersyteckim szpitalu okulistycznym w niemieckiej Tybindze (kierowanym przez Eberharta Zrennera). Przez pół roku pracował także w Erlangen,  gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem Anselma Junemanna. Staże odbywał także we Frankfurcie nad Menem, Bremie oraz Pizie i Rawennie. Jest profesorem w Katedrze Okulistyki i – od października 2011 – kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej lubelskiego Uniwersytetu Medycznego. Ponadto od października 2004 roku jest pracownikiem naukowym, obecnie na stanowisku profesora Instytutu w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Od 2011 roku jest wykładowcą i koordynatorem szkolenia praktycznego z zakresu chirurgii witreoretinalnej (ciało szkliste i siatkówka) w Europejskiej Szkole Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ang. European School for Advanced Studies in Ophthalmology, ESASO) w szwajcarskim Lugano. Dzięki jego staraniom oraz przy współpracy z lubelską Kliniką Okulistyki i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie otwarta została pierwsza w Europie i druga na świecie filia szwajcarskiej ESASO.

W pracy klinicznej i badawczej specjalizuje się w diagnostyce i chirurgicznym leczeniu zaćmy, ciała szklistego i siatkówki oraz urazów gałki ocznej. W styczniu 2013 roku brał udział w pierwszej w Polsce operacji wszczepienia sztucznej tęczówki. Przeprowadził ponad 30000 operacji wewnątrzgalkowych (ok 20000 operacji zaćmy i ponad 10000 witrektomii).

Swoje prace publikował w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w „Graefe,s Archive fir Clinical and Experimental Ophthalmology”, „Acta Ophthalmologica”, „Investigative Ophtalmology &Visual Science” oraz „Klinice Ocznej”. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Ophthalmology Journal”

 

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here