ProfiBaza – digitalizacja w promocji zdrowia i profilaktyki chorób

1018

Na przełomie maja i czerwca 2021 uruchomiony zostanie system ProfiBaza, który umożliwi cyfrowy dostęp do informacji sektora publicznego dotyczących zdrowia Polaków oraz realizowanych interwencji zdrowia publicznego. W jednym miejscu w sieci dostępne będą dane o prowadzonych w Polsce programach w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz inne instytucje. 

Wgląd do informacji będą mieli wszyscy obywatele oraz administracja samorządowa i rządowa. ProfiBaza będzie dla każdego źródłem informacji na temat programów profilaktycznych realizowanych w najbliższym otoczeniu, a także sytuacji zdrowotnej mieszkańców. W systemie tym podmioty realizujące zadania zdrowia publicznego będą na bieżąco raportować prowadzone działania. Zgromadzone dane ułatwią podejmowanie decyzji przy planowaniu działań prozdrowotnych.

Głównym celem projektu, nad którym Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH, Główny Inspektorat Sanitarny, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia oraz przedstawiciele sektora publicznego pracowali od marca 2018 roku, była digitalizacja zgromadzonych informacji sektora publicznego. Następnie zintegrowano zbiory cyfrowe, zbudowano cyfrowe repozytorium i udostępniono dane do ich ponownego wykorzystania w celach poznawczych i naukowych.

„System ProfiBaza to zbiór danych, który po raz pierwszy w Polsce pokazuje, jakie działania zdrowia publicznego są podejmowane, czy odpowiadają one potrzebom zdrowotnym społeczności lokalnych, ile one kosztują i jakie są ich efekty – podsumował projekt dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk. – Ponadto umożliwi podejmowanie racjonalnych i opartych na dowodach decyzji, wzmocni krajowy system zdrowotny oraz umożliwi lepsze gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, będącymi w dyspozycji administracji rządowej i samorządowej” – dodaje dr Juszczyk.

Źródło informacji: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here