Program LIFE w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027

1153

Hreferralspccleanen

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prof. Maciej Chorowski podpisali porozumienie określające ramy współpracy pomiędzy instytucjami wdrażającymi Program LIFE na lata 2021-2027. To już trzecie porozumienie dotyczące Programu LIFE, dzięki któremu NFOŚiGW będzie koordynował wdrażanie Programu LIFE w Polsce. Budżet LIFE na lata 2021-2027 wynosi 5,432 mld euro, w tym na działania na rzecz środowiska – 3,488 mld euro oraz na rzecz klimatu – 1,944 mld euro.

NFOŚiGW od 2008 roku pełni rolę krajowego punktu kontaktowego Programu LIFE, jak również współfinansuje realizację projektów LIFE.  W tym czasie NFOŚiGW zawarł 99 umów bezzwrotnego współfinansowania projektów LIFE na kwotę blisko 370 mln zł oraz 19 umów-pożyczek na kwotę ponad 20 mln zł. Dzięki działaniom NFOŚiGW, polscy beneficjenci dodatkowo pozyskali z budżetu UE kwotę 144 mln euro  na rzecz poprawy jakości środowiska w tym klimatu i przyrody.

Porozumienie potwierdza rolę NFOŚiGW również w nowej perspektywie 2021-2027. Obecnie, w ofercie NFOŚiGW znajdują się m.in. dotacje do 35 proc. kosztów kwalifikowanych na współfinansowanie projektów LIFE, pożyczki na zachowanie płynności finansowej projektów oraz pożyczki na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych projektów LIFE, dodatkowo w ramach tzw. Inkubatora wniosków LIFE, NFOŚiGW udziela dotacji do 80 tys. zł na przygotowanie wniosków LIFE do Komisji Europejskiej.  Dzięki wsparciu NFOŚiGW Beneficjenci Programu LIFE mogą realizować przedsięwzięcia korzystając w 95 proc. ze środków bezzwrotnych Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Minister Michał Kurtyka podkreśla ważną rolę, jaką w kompleksowych działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska pełni Program LIFE. „Program LIFE jest instrumentem finansowym, który wspiera transformację w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu. To program, który przyczynia się do ochrony i poprawy jakości środowiska oraz do zatrzymywania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej. Istotne jest zatem kontynuowanie działań na rzecz poprawy stanu klimatu oraz środowiska z wykorzystaniem środków LIFE uzupełnionych przez NFOŚiGW”.

„Co istotne, dzięki programowi LIFE możliwe jest praktyczne wykorzystanie osiągnięć naukowych na rzecz środowiska i klimatu. Program LIFE daje także możliwość przetestowania innowacyjnych rozwiązań np. w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony  powietrza, wody i gleby, a także zagadnień związanych ze zmianami klimatu. Zadaniem wnioskodawcy jest rozpowszechnienie wyników projektu również w skali Europy, a więc de facto promocja innowacyjnych produktów na rynku unijnym.” – dodaje prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Program LIFE to działający od 1992 r. unijny program wspierający ochronę przyrody oraz innowacyjne działania związane ze środowiskiem i klimatem. W kwietniu 2021 r. przyjęte zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) regulujące zasady udzielania wsparcia w latach 2021-2027. Z budżetu programu LIFE (ponad 5,4 mld EUR w kolejnych siedmiu latach) wspierane będą działania związane z realizacją celów Unii Europejskiej, w szczególności wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu). Program LIFE 2021-2027 został podzielony na dwa obszary: obszar środowisko (64 proc. środków) oraz obszar działania na rzecz klimatu (36 proc. środków), przy czym 83 proc. budżetu ma być wydatkowane w formie dotacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here