Programem stypendialnym PASIFIC – dla badaczy z całego świata

904

Do pierwszego konkursu stypendialnego PASIFIC – organizowanego przez Polską Akademię Nauk – zgłosiło się 348 naukowców 60 narodowości – informuje PAN. Spośród nich tylko 35 wybranych osób będzie prowadzić badania w instytutach akademii. Najwięcej zgłoszeń jest z Indii, Ukrainy i Pakistanu, ale są też kandydaci z Japonii, Niemiec, Anglii. Zwycięzcy będą wyłonieni w ciągu pół roku. Nabór w drugim konkursie PASIFIC potrwa od 15 września do 30 grudnia 2021 r.

„Duże zainteresowanie programem PASIFIC wśród młodych naukowców z tak wielu państw sprawiło, że tylko około 10 proc. kandydatów ma szansę dostać to stypendium. Ta wysoko postawiona poprzeczka świadczy o dobrej pozycji Polskiej Akademii Nauk na świecie i o stale rosnącym międzynarodowym potencjale badawczym instytutów PAN” – powiedział PAP wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński.

Do pierwszej edycji programu zgłosiło się 106 naukowczyń i 242 naukowców. Najwięcej, bo aż 147 wniosków, dotyczy obszaru nauk inżynieryjnych i technicznych, 109 – nauk społecznych i humanistycznych, a 92 – nauk o życiu.

Jak informuje PAN, rekordzistą wśród instytutów PAN jest Instytut Filozofii i Socjologii, do którego kandyduje aż 27 badaczek i badaczy. Wiele osób chciałoby realizować swoje badania również w Instytucie Chemii Fizycznej (22 osób), Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego (14 osób), Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią oraz Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla (po 13 osób).

W pierwszym konkursie PASIFIC zostanie wyłonionych 35 najlepszych naukowczyń i naukowców z całego świata i reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. Przyjadą do Polski między styczniem a marcem 2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Laureaci otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2500 euro netto oraz budżet do dyspozycji na badania. Osoby przyjeżdżające do Polski z rodzinami mogą liczyć na dodatek.

Aby ubiegać się o stypendium w ramach programu PASIFIC, kandydatki i kandydaci muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora lub mieć przynajmniej 4-letnie doświadczenie badawcze. Muszą również spełniać kryterium mobilności MSCA – nie mogą mieszkać i nie prowadzić swoich głównych działań w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat, poprzedzających ostateczny termin naboru.(PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here