Projekt połączenia IŻŻ i NIZP-PZH trafił do konsultacji

1055

Połączenie Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. Aleksandra Szczygła oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny to główny cel rozporządzenia, które trafiło do konsultacji. Połączenie ma kosztować ok.180 tys. zł. Autorzy regulacji argumentują, że przyniesie to wiele korzyści.

W ocenie skutków regulacji (OSR) wskazano, że szacowane niezbędne koszty związane z techniczno-administracyjnym dostosowaniem do nowej struktury instytucji wyniosą około 120 tys. zł i w całości zostaną poniesione przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

W OSR przekazano ponadto, że po przejęciu pracowników z IŻŻ może wystąpić konieczność redukcji niektórych dublujących się etatów w 2020 r. Zakłada się, iż koszty pracowniczych odpraw pieniężnych nie powinny przekroczyć 60 tys. i zostaną pokryte przez NIZP-PZH. Łączne koszty połączenia powinny wynieść zatem – jak podano – ok. 180 tys. zł.

Autorzy regulacji argumentują, że włączenie Instytutu Żywności i Żywienia do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przyniesie wiele korzyści. Wśród nich wskazano m.in. stworzenie zaplecza edukacyjno-szkoleniowego w zakresie analiz stanu zdrowia ludności, bezpieczeństwa epidemiologicznego i środowiskowego, bezpieczeństwa żywności, żywienia oraz zdrowego stylu życia oraz zwiększenie potencjału intelektualnego i stworzenie nowych obszarów badawczych w wyniku współdziałania w ramach jednej organizacji.

Korzyścią ma być również podniesienie jakości prac badawczych i świadczonych usług, wraz z ochroną patentową w kraju i zagranicą przez wykorzystanie połączonego potencjału intelektualnego, kwalifikacji i doświadczenia kadry naukowo-badawczej, oraz infrastruktury badawczej oraz poszerzenie współpracy i wyższa pozycja międzynarodowa.

Połączenie ma się też przyczynić m.in. do szeroko rozumianej współpracy z innymi jednostkami naukowymi, z przedsiębiorcami, realizacji bezpośrednich zleceń na prace badawcze, prowadzenia wspólnych prac B+R, a przede wszystkim opracowywania nowych produktów i technologii dla gospodarki, ważnych dla społeczeństwa usług i nowych metod, oraz wdrażanie, komercjalizacja i upowszechnianie wyników prac B+R w kraju i zagranicą. (PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here