Projekt rozporządzenia o zmianach w podziale dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

699

Dwie dodatkowe dziedziny nauki i siedem dodatkowych dyscyplin naukowych lub artystycznych zaproponował minister edukacji i nauki w projekcie rozporządzenia opublikowanego w Rządowym Centrum Legislacji. Oznacza to, że wyniku proponowanych zmian w klasyfikacji znajdowałoby się 10 dziedzin nauki i sztuki oraz 54 dyscypliny naukowe lub artystyczne. Opiniowanie projektu potrwa do 8 lipca br.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano wyodrębnienie następujących dyscyplin naukowych: etnologia i antropologia w dziedzinie nauk humanistycznych; inżynieria bezpieczeństwa w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych; ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych; biotechnologia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu; stosunki międzynarodowe w dziedzinie nauk społecznych i nauki biblijne w dziedzinie nauk teologicznych

Zaproponowano również wyodrębnienie dziedziny nauk o rodzinie w nowo utworzonej dyscyplinie naukowej: nauka o rodzinie, a także dziedziny nauk weterynaryjnych obejmującej dyscyplinę naukową weterynaria (która obecnie należy do dziedziny nauk rolniczych). Zaproponowano ponadto zmianę nazwy dyscypliny naukowej inżynieria lądowa i transport na inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zmiany w podziale dziedzin i dyscyplin wynikają z tego, że do resortu kierowane są wnioski przedstawicieli środowiska akademickiego, a także ministrów kierujących poszczególnymi działami administracji rządowej, wskazujące na taką potrzebę.

„Proponowane rozwiązania przyczynią się (…) do stworzenia bardziej sprzyjających warunków do rozwoju badań naukowych w Polsce, w szczególności w nowo utworzonych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych” – podkreślono w uzasadnieniu. Zaznaczono, że utworzenie nowych dyscyplin naukowych umożliwi w kolejnych latach przeprowadzanie bardziej efektywnej i adekwatnej do faktycznych potrzeb środowiska naukowego ewaluacji, a w następstwie – nadawanie stopni naukowych i prowadzenie kształcenia w szkole doktorskiej w ramach tych dyscyplin.

„Utworzenie nowych dyscyplin pozwoli także na prowadzenie studiów na kierunkach, których efekty uczenia się będą mogły być przypisane do nich, a także będzie miało wpływ na możliwość przystępowania przez uczelnie do konkursów w ramach programów Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza i Regionalna Inicjatywa Doskonałości” – czytamy w uzasadnieniu. (PAP)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here