Dwa polskie projekty z rekordowym wsparciem z programu LIFE

1108

Województwo Małopolskie na przeciwdziałanie zmianom klimatu, a PGW Wody Polskie na poprawę jakości wody w Pilicy otrzymają w sumie 92 mln zł z unijnego Programu LIFE i 50 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Cieszymy się, że Komisja Europejska doceniła wysiłki polskich wnioskodawców Programu LIFE i że NFOŚiGW po raz pierwszy wesprze tak duże i istotne projekty zintegrowane. Ich budżet jest imponujący i największy w dotychczasowej historii dofinansowywanych przez nas przedsięwzięć. Jestem przekonany, że zaplanowane działania przełożą się na realne efekty ekologiczne w Małopolsce i w zlewni rzeki Pilicy” – mówi wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski.

Projekty zintegrowane LIFE to duże, złożone i wieloletnie przedsięwzięcia mające na celu pełne wdrożenie strategicznych dokumentów dotyczących środowiska lub klimatu na szczeblu regionalnym lub krajowym. Ich istotą jest również ograniczanie barier dla wdrażania strategii, a także mobilizacja i skoordynowanie wydatkowania innych środków publicznych i prywatnych dla jej realizacji (tzw. środków komplementarnych).

Najpierw Komisja Europejska (w ramach ubiegłorocznego naboru), a następnie 23 października br. rada nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziły współfinansowanie projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie).

Wieloletni projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA” (2021-2031) obejmuje m.in.: wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii, niskoemisyjną transformację rynku urządzeń grzewczych, tworzenie narzędzi informatycznych określających potencjał OZE, przygotowanie regionalnego centrum kompetencji wspierającego powiaty i gminy, a także pilotaże w zakresie klastrów energetycznych, spółdzielni energetycznych, biogazowni rolniczych oraz wykorzystania biomasy odpadowej. W powiatach małopolskich ma powstać sieć ekodoradców ds. klimatu i środowiska (co najmniej 16 centrów doradczych na poziomie powiatowym). Planuje się także stworzenie siatki współpracy oraz wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu i łagodzenia ich skutków. Wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji to 70 mln zł (w tym dofinansowanie z NFOŚiGW to ok. 24,6 mln zł).

Partnerami „LIFE MAŁOPOLSKA” będą: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, Miasto Kraków, Miasto Nowy Sącz, Miasto Tarnów, 18 powiatów Województwa Małopolskiego, a także podmioty zagraniczne (Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy).

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego planuje także pozyskać na rzecz wdrożenia Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii ok. 4,6 mld zł środków komplementarnych z innych źródeł zagranicznych i krajowych.

Drugi polski projekt zintegrowany to „Wdrażanie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” (2021-2030). Koszt kwalifikowany działań, których celem jest poprawa jakości i różnorodności biologicznej wód w zlewni Pilicy ze szczególnym uwzględnieniem Zbiornika Sulejów, wyniesie ok. 72 mln zł (w tym dofinansowanie z NFOŚiGW to ponad 25 mln zł) oraz ok. 800 mln zł środków komplementarnych.

Projekt będzie wdrażał obowiązujący Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, a także Program działań dla ograniczenia zanieczyszczeń obszarowych w zlewni Pilicy powyżej Zbiornika Sulejowskiego, opracowany w ramach projektu „LIFE+ EKOROB”. Przewiduje się m.in. wsparcie działań z zakresu poprawy retencji wody w krajobrazie, a także opracowanie strategicznych dokumentów adaptacyjnych dla obszarów miejskich (5 miast), oraz działania demonstracyjne i edukacyjne, w tym inwestycje pilotażowe w „niebiesko-zieloną infrastrukturę” i biotechnologie ekosystemowe.

Partnerami tych działań będą: Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Województwo Łódzkie, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz FPP Enviro.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać komentarz!
Please enter your name here